Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Aktualności

Napięte harmonogramy budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim, która będzie mieć ponad 2900 kilometrów, oficjalnie ruszyła w drugiej połowie marca tego roku. Wykonawca, którym jest polski oddział hiszpańskiego Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (spółka należąca do grupy Aldesa Polska) ma jednak stosunkowo niewiele czasu na realizację projektu, bo musi się z  nim uporać do końca lipca przyszłego roku. Czy jest realne zakończenie tak ogromnej inwestycji w terminie?

  • Data opublikowania: 3 czerwca 2014

Ruszyła budowa sieci szerokopasmowej

Jest to największy z dotychczasowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – podkreślali uczestnicy uroczystego rozpoczęcia robót budowlanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Uczestniczyli w nim m.in. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel.

  • Data opublikowania: 13 maja 2014

Więcej najszybszych łączy

Od 130 tys. do 140 tys. wzrosła w Polsce w 2013 roku liczba klientów stacjonarnych łączy szerokopasmowych. To najsłabsze wyniki w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Perspektywy wzrostu w tym roku nie są najlepsze, a ewentualne przyspieszenie może nastąpić od 2015 roku.

  • Data opublikowania: 24 kwietnia 2014

Co czwarty użytkownik Internetu w Polsce ma łącze co najmniej 10 Mbit/s

Penetracja usługami internetowymi w Polsce od kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie – wynika z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010 – 2013  Posiadanie dostępu do Internetu w 2013 roku deklarowało 60 proc. ankietowanych. Jest to wynik o 2 pp. niższy rok wcześniej, ale o 0,5 pp. wyższy niż w 2011 r. Polscy  internauci korzystają jednak z coraz szybszych łączy.

  • Data opublikowania: 15 kwietnia 2014

Projekty szerokopasmowe wczoraj, dziś i jutro

Przedstawiciele operatorów, administracji centralnej i lokalnej oraz firm wykonawczych już po raz czwarty mieli okazję wymienić swe doświadczenia z prowadzonych inwestycji budowy sieci szybkiego Internetu w Polsce podczas konferencji Sieci Szerokopasmowe.  Dyskusje z jednej strony koncentrowały się na podsumowaniu doświadczeń z  projektów szerokopasmowych prowadzonych w obecnej unijnej perspektywie finansowej, z drugiej dużo miejsca poświęcono szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w której na budowę sieci dostępowych przewidziano 1,02 mld euro.

  • Data opublikowania: 4 kwietnia 2014

Błędy wykonawcze przy budowie sieci szerokopasmowych można minimalizować

Konsekwencje słabej jakości prac wykonawczych i projektowych przy budowie regionalnych sieci szerokopasmowych dotkną nie tylko inwestora czy wykonawców, ale będą też mało przyjemne dla dostawców. A to z uwagi na wymagania gwarancyjne dla materiałów używanych do budowy infrastruktury światłowodowej, które sięgają często 5-10 lat od zakończenia budowy – mówi Bartosz Wróbel, dyrektor rozwoju i sprzedaży do klientów kluczowych w firmie Elmat. 

  • Data opublikowania: 24 marca 2014

Gmina Kije szuka wykonawcy sieci dofinansowanej z 8.3 POIG

Gmina Kije w woj. świętokrzyskim ogłosiła przetarg na budowę sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu przeciwdziałania  wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców dofinansowanego z 8.3 POIG.

  • Data opublikowania: 14 marca 2014