Aktualności

Szybki Internet dla małych miejscowości – 3 mld zł na likwidację tzw. białych plam

W dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie, ul. Królewska 27 odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu drugiego naboru wniosków połączone z uroczystym podpisaniem umów o dofinansowanie z Beneficjentami działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie projektów w wyniku II konkursu dla I osi POPC.

  • Data opublikowania: 23 czerwca 2017

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla wszystkich 4 obszarów województwa świętokrzyskiego.

  • Data opublikowania: 15 maja 2017

Zakończenie II naboru dla działania 1.1. POPC – w województwie świętokrzyskim wnioski wpłynęły na wszystkie 4 obszary konkursowe

W piątek 17 lutego 2017r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W województwie świętokrzyskim operatorzy złożyli wnioski na wszystkie 4 obszary. Ogółem w ramach konkursu wpłynęły 144  wnioski na 67 (z 79) obszarów konkursowych. Na 57 wnioskodawców jedynie 10 to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni (64 wnioski), pozostali wnioskodawcy należą do segmentu MŚP (80 wniosków). Na 12 obszarów konkursowych wnioski nie zostały złożone!

Szczegóły na stornie CPPC : https://cppc.gov.pl/zakonczenie_2_konkursu_1_1_popc/

  • Data opublikowania: 20 lutego 2017

Informacje z warsztatów pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”

W dniu 18 stycznia odbyły się warsztaty organizowane przez UKE pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”. Warsztaty były okazją do bezpośredniego spotkania i wymiany informacji  pomiędzy operatorami RSS a potencjalnymi beneficjentami działania 1.1 POPC. Jedną z omawianych kwestii były regulacje prawne dotyczące zakazu powielania infrastruktury oraz sposoby weryfikacji powielonych przebiegów. Szczegóły dostępne są na stronie UKE: http://www.uke.gov.pl/warsztaty-wykorzystanie-infrastruktury-w-popc-zakonczone-21244

  • Data opublikowania: 20 stycznia 2017