Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Aktualności

Memorandum na rzecz budowy sieci szerokopasmowych o opodatkowaniu kabli

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku kabli w kanalizacji teletechnicznej opowiedzieli się jednogłośnie na nadzwyczajnym posiedzeniu 3 lutego w MAC członkowie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”.

  • Data opublikowania: 7 lutego 2014

Polska Cyfrowa: rząd przyjął kluczowe dokumenty

Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia trzy ważne dokumenty, które określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski. Wychodzimy z założenia, że wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

  • Data opublikowania: 21 stycznia 2014

Rząd przyjął trzy dokumenty związane z informatyzacją i cyfryzacją państwa

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Narodowy Plan Szerokopasmowy i Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020. Dokumenty te określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski.

  • Data opublikowania: 9 stycznia 2014

Cyfryzacja i Internet mogą pomóc polskiej gospodarce

Dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój cyfrowych rozwiązań i usług to, zdaniem przedsiębiorców, fundamenty przyszłego wzrostu gospodarczego – 74 proc. polskich firm spodziewa się dodatkowego wzrostu przychodów dzięki „skutecznej” strategii online. Cyfryzacja przyczyni się do zmiany struktury polskiej gospodarki - do 2020 roku udział cyfrowej gospodarki w PKB może wzrosnąć z 3 proc do 9,5 proc. - to niektore z wniosków raportu „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji” przygotowanego na zlecenie UPC przez instytut Amarach Research oraz firmę Deloitte.

  • Data opublikowania: 16 grudnia 2013

Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez KRM

Po wielomiesięcznych dyskusjach projekt Narodowego Planu Szerokopasmowego został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Jest to jeden z finalnych etapów procesu przygotowania strategii rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu w Polsce do końca 2020 r.

  • Data opublikowania: 26 listopada 2013

Resort cyfryzacji organizuje warsztaty szerokopasmowe w Poznaniu (13 – 14 listopada 2013r.) i Katowicach (20 – 21 listopada 2013r.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje w Poznaniu i Katowicach warsztaty pn.:„Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne”. Są one przeprowadzane w ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz  rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  • Data opublikowania: 5 listopada 2013

Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 28 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na którym został omówiony aktualny stan realizacji prac w projekcie oraz zostały przedstawione planowane działania na IV kwartał 2013 roku.

  • Data opublikowania: 28 października 2013

Sieci szerokopasmowe przed nową unijną perspektywą finansową

Organizatorzy październikowej konferencji Sieci Szerokopasmowe zrezygnowali z tradycyjnych prezentacji, przedstawianych przez prelegentów przy wsparciu PowerPointa. O problemach inwestorów, nowej unijnej perspektywie finansowej, wyzwaniach, jakie przyszłość niesie dla branży telekomunikacyjnej – dyskutowano podczas paneli. A ostatecznym efektem tych dyskusji ma być lista rekomendacji, która trafi w ręce decydentów.

  • Data opublikowania: 11 października 2013