Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Ruszyła budowa sieci szerokopasmowej

Data opublikowania: 13 maja 2014

Jest to największy z dotychczasowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – podkreślali uczestnicy uroczystego rozpoczęcia robót budowlanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Uczestniczyli w nim m.in. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel.

Uroczyste rozpoczęcie robót nastąpiło w Kielcach przy ul. Łanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11. Brali w nim udział m.in. Iwona Wendel - podsekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dariusz Szewczyk – wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, szef gabinetu politycznego Ministra Gospodarki Arkadiusz Bąk, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski oraz przedstawiciele wykonawców i podwykonawców projektu

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Wartość przedsięwzięcia to ponad 200 mln złotych. W ramach projektu w województwie zostanie wybudowane około 1400 km sieci światłowodowej, 8 węzłów szkieletowych i 135 węzłów dystrybucyjnych. Prace projektowe rozpoczęły się na początku 2013 roku i była to najbardziej czasochłonna część inwestycji

- Jest to największy projekt w Polsce, a także w całej Europie. Już sama notyfikacja projektu nie była prosta, a koszt stworzenia dokumentacji w jednym województwie wyniósł aż 7 mln złotych. Najważniejsze jest to, że cała praca projektowa została zakończona w województwie świętokrzyskim i teraz będziemy z tygodnia na tydzień monitorować kolejne prace nad projektem. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt, szczególnie panu marszałkowi za nadzorowanie tej inwestycji – mówiła podczas spotkania Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Celem projektu jest umożliwienie do końca 2015 roku ponad 90% mieszkańców województwa świętokrzyskiego, korzystania z szybkiego i konkurencyjnego cenowo Internetu. Powstająca sieć światłowodowa otwiera przed detalicznymi operatorami telekomunikacyjnymi możliwość doprowadzenia Internetu do instytucji, firm i gospodarstw domowych w całym regionie.

- Ten projekt mocno przełoży się na konkurencyjność naszego województwa. Jest to dla nas ogromna szansa, aby zniwelować opóźnienia rozwojowe regionu. Cieszymy się, że tyle jest już zrobione, a przygotowanie go zajęło trochę czasu. Doprowadzi on nie tylko do szerszego dostępu do Internetu, ale również do obniżenia jego kosztów dla mieszkańców. Jest to niewątpliwie projekt epokowy – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Obszar województwa podzielono na 4 części i w każdej wyłoniono wykonawcę robót, dzięki czemu prace będą przebiegały szybciej.

- Jest to projekt bardzo konkretny, który zmieni cywilizacyjnie nasze województwo. Dzięki niemu ułatwimy wszystkim – czy to instytucjom czy firmom czy osobom prywatnym dostęp do Internetu. Dziś pozostają do wykonania już tylko kwestie czysto techniczne, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – powiedział nadzorujący projekt, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Aktualnie wykonawcy posiadają mapy do celów projektowych pokrywające praktycznie całość przebiegu sieci. Uzyskano już około 26% zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych i przekazano 11 placów budowy. Prace zaczynają się m.in. na relacjach szkieletowych : Włoszczowa – Jędrzejów, Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów – Kazimierza Wielka.

- Jest to jeden z kluczowych projektów w ramach programu Polski Wschodniej, a dziś przechodzimy uroczyście w jego fazę realizacyjną. Już w przyszłym roku tymi światłowodami popłynie szybki Internet – mówił wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele wykonawców projektu, firm "Wasko" S.A., "Optronik" Przedsiębiorstwo innowacji technicznych Sp. z o.o. oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A.

- Mam nadzieję, że po zakończeniu projektu spotkamy się w równie dobrych nastrojach. Cieszymy się, że Polska przestaje być krajem zaściankowym. Bez nowoczesnych technologii bylibyśmy wykluczeni w Europie. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę – mówił w imieniu wykonawców Tomasz Macalik z firmy Wasko S.A.

Uczestnikom spotkania oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 zaprezentowano technologię światłowodową wykorzystywaną w projekcie oraz metody spawania światłowodów po czym nastąpiło symboliczne wbicie łopaty pod budowę inwestycji.

W ramach projektu będzie realizowany także komponent szkoleniowy. 08.05.2014r. przesłano ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy tej części projektu do Biuletynu Informacyjnego UE. Szkolenia skierowane będą do 998 osób mających ponad 45 lat na terenie całego województwa. Aktualnie jest w trakcie odbioru dokumentacja przetargowa na wybór Operatora Infrastruktury przygotowana przez doradcę wybranego w ramach współpracy z MAiC. Planowany termin ogłoszenia tego postępowania to koniec II kw. 2014r.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl