Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Aktualności

15 tys. budynków w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci GTS

GTS Central Europe poinformował, że sieć światłowodowa i radiowa, którą dysponuje, dociera do ponad 15 tys. budynków. W ciągu ostatnich dwóch lat, GTS inwestował po 30 milionów euro rocznie w rozbudowę własnej sieci. Tylko w 2012 roku z siecią GTS połączono ponad 1300 nowych budynków, czyli średnio 3 budynki dziennie.

  • Data opublikowania: 28 marca 2013

Instalacja telekomunikacyjna w nowych budynkach

Weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu nowe budynki wielorodzinne będą wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru cyfrowych programów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

  • Data opublikowania: 4 marca 2013

Większa centralizacja inwestycji w sieci ze wsparciem unijnym

Podczas konferencji „Sieci Szerokopasmowe – od inwestycji szerokopasmowych do skoku cywilizacyjnego” zastanawiano się, co można zmienić, by w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 projekty budowy sieci były realizowane sprawniej.

  • Data opublikowania: 21 lutego 2013

Świętokrzyskie z łatwiejszym dostępem do internetu

We wtorek (29.01) została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej. Projekt umożliwi korzystanie w internetu 90% mieszkańców regionu. Wartość inwestycji wyniesie blisko 200 milionów złotych. Projekt ma być gotowy za dwa lata.

  • Data opublikowania: 30 stycznia 2013

Sieć szerokopasmowa w Świętokrzyskiem. Jest zgoda Brukseli

14 stycznia 2013 r. Komisja Europejska wydała zgodę na dofinansowanie pierwszej części Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Powstanie ona w województwie świętokrzyskim. Akceptacja Brukseli oznacza, że projekt jest w pełni zgodny z polityką UE, a region otrzyma na jego realizację prawie 156 mln zł. To pierwsza decyzja w Polsce dla projektu regionalnej sieci szerokopasmowej.

  • Data opublikowania: 16 stycznia 2013

Województwo Świętokrzyskie laureatem konkursu na najlepszą stronę internetową!

W dn. 30.11.2012r. ogłoszone zostały wyniki konkursu dla beneficjentów na najlepszą stronę internetową projektu realizowanego przy udziale dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej, pn. „Pokaż swoją stronę internetow@”. Strona realizowanego przez województwo projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, została uznana za jedną z najlepszych.

  • Data opublikowania: 7 grudnia 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny, którą jest oferta Wykonawcy:

  • Data opublikowania: 4 grudnia 2012