Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Więcej najszybszych łączy

Data opublikowania: 24 kwietnia 2014

Od 130 tys. do 140 tys. wzrosła w Polsce w 2013 roku liczba klientów stacjonarnych łączy szerokopasmowych. To najsłabsze wyniki w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Perspektywy wzrostu w tym roku nie są najlepsze, a ewentualne przyspieszenie może nastąpić od 2015 roku.

Od początku tej dekady trwa spowolnienie tempa wzrostu rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych. Rynek w ujęciu ogólnopolskim tracą operatorzy telefonii stacjonarnej, a zyskują operatorzy telewizji kablowych oraz niektórzy niezależni dostawcy internetu. Jak ocenia Orange Polska, w największych miastach grubo ponad połowa rynku należy do sieci telewizji kablowych, a udział największego polskiego operatora spadł poniżej 20 proc.

– Rośniemy na wsiach i w małych miastach. W dużych miastach jest bardzo silna konkurencja i silna presja cenowa – mówił o internecie szerokopasmowym, podczas telekonferencji z analitykami podsumowującej 2013 rok, Vicent Lobry, wiceprezes zarządu Orange Polska.
– Rok był na minusie, bo szybciej traciliśmy klientów usług regulowanych (WLR i LLU – przyp. t.św.) niż rosła nam liczba klientów internetu na własnej infrastrukturze – mówił podsumowując wyniki Netii za 2013 rok Mirosław Godlewski, ustępujący prezes spółki. – W I kwartale kontynuujemy wzrost liczby klientów internetu korzystających z naszej infrastruktury – dodał.

W 2013 roku Orange straciło 44 tys. klientów stacjonarnego internetu szerokopasmowego i na koniec roku miało ich 2,3 mln. Spadek – o 26 tys. do 849 tys. łączy – odnotowała również Netia. W tym samym czasie liczba klientów internetu korzystających z usług dostarczanych przez operatorów telewizji kablowej wzrosła o ok. 190 tys. do ponad 2,1 mln. W końcu 2013 roku według szacunków Orange w Polsce działało 7,25 mln szerokopasmowych łączy internetowych.

Eksperci są zdania, że w tym roku wzrost liczby klientów stacjonarnego internetu szerokopasmowego będzie zbliżony do ubiegłorocznego. Sytuacja może się poprawić w 2015 roku, gdy powinna skończyć się budowa regionalnych sieci szerokopasmowych i dostawcy internetu zaczną do nich podłączać swoje sieci dostępowe.
Tam gdzie już są sieci dostępowe można spodziewać się ich dalszej modernizacji, tak by zwiększyć ich maksymalną prędkość. W najlepszej sytuacji są najwięksi operatorzy telewizji kablowej, którzy większość inwestycji na modernizację sieci mają za sobą. Największy spośród nich – UPC Polska – chwali się, że w końcu 2013 roku 75,4 proc. jego klientów korzystało z łączy o przepływności 30 Mb/s i większej.

Na telekonferencji z analitykami przedstawiciele Orange poinformowali, że w zasięgu technologii VDSL jest ok. 3 mln gospodarstw domowych, głównie w miastach. Orange kontynuuje także projekt budowy sieci dostępowych w technologii FTTH. W Warszawie w zasięgu sieci wybudowanej w ramach porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej jest ok. 40 tys. mieszkań. W tym roku firma chciałaby dotrzeć ze światłowodami do kolejnych kilkudziesięciu tysięcy mieszkań.

Netia w zasięgu swej sieci światłowodowej ma ponad 160 tys. gospodarstw domowych. Ile z nich korzysta ze światłowodów, spółka nie ujawnia. W zasięgu sieci dostępowych nowej generacji (NGA) Netii był 1 mln 281 tys. gospodarstw domowych, a po zakończeniu modernizacji ma ich być 1 mln 727 tys.

Według FTTH Council, organizacji zrzeszającej operatorów sieci FTTH i dostawców sprzętu, w Polsce w końcu 2013 roku było 77 tys. klientów usług FTTH/B, a w zasięgu takich łączy było 488 tys. gospodarstw domowych. Dane FTTH Council są niższe niż prezentowane przez Komisję Europejską i dotyczą połowy 2013 roku. Według KE w Polsce z łączy FTTH korzystało wówczas 42,3 tys. klientów, a z FTTB – 154,5 tys. Różnica może wynikać z tego, że dane KE obejmują większą liczbą operatorów niż dane FTTH Council.

Z danych Komisji opublikowanych w wydanym w końcu marca półrocznym raporcie o postępach w realizacji Agendy Cyfrowej wynika, że w połowie 2013 roku w Polsce standardom sieci NGA odpowiadało w sumie 34 proc. łączy internetowych. Średnia w krajach Unii to 24 proc., a powodem niskiej średniej jest nikły procent takich łączy w tak dużych krajach jak Włochy (2 proc.), Francja (7 proc.) i Niemcy (16 proc.).

Z raportu wynika, że penetracja internetu o przepływności łącza minimum 30 Mb/s wynosiła w Polsce w połowie ubiegłego roku 6,8 proc. (średnia unijna – za sprawą nikłego udziału takich łączy we Włoszech, Francji i Niemczech – 5,4 proc.), a w przypadku łączy o przepływności 100 Mb/s – 0,3 proc. (średnia unijna – 1,2 proc.). Należy podkreślić, że dane te dotyczą zakupionych prędkości, a nie maksymalnej przepustowości łącza.

Tomasz Świderek

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/wiecej-najszybszych-laczy.html