Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Co czwarty użytkownik Internetu w Polsce ma łącze co najmniej 10 Mbit/s

Data opublikowania: 15 kwietnia 2014

Penetracja usługami internetowymi w Polsce od kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie – wynika z analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010 – 2013  Posiadanie dostępu do Internetu w 2013 roku deklarowało 60 proc. ankietowanych. Jest to wynik o 2 pp. niższy rok wcześniej, ale o 0,5 pp. wyższy niż w 2011 r. Polscy  internauci korzystają jednak z coraz szybszych łączy.

W odniesieniu do usługi dostępu do Internetu, nadal kluczową rolę ogrywa dostęp stacjonarny, bo aż 78 proc, ankietowanych łączy się z siecią w ten sposób. Jednak już niemal 25 proc. ankietowanych korzysta z Internetu mobilnego. Popularyzacja usługi przyczynia się do zmiany zachowani abonentów. Coraz więcej osób korzysta z sieci codziennie, a odsetek tych, którzy łączą się z siecią rzadziej maleje.

Dostęp mobilny  jest częściej wybierany przez osoby młode, ale niesie jednak ze sobą pewne ograniczenia (np. limit przesłanych danych, ograniczony zasięg, ograniczenia w prędkości przesyłanych danych ze względu na liczbę osób korzystających z dostępu w ramach jednej stacji bazowej), które mogą obniżać komfort użytkowania.

Stabilność połączenia najważniejsza

W badaniu przeprowadzonym w 2013 r. osoby korzystające ze stacjonarnego dostępu do Internetu miały możliwość oceny poszczególnych elementów funkcjonowania dostępu do Internetu w pięciostopniowej skali. Respondenci podkreślają, że przede wszystkim gwarantuje on stabilne połączenie. Ankietowani wskazali również, że są zadowoleni z dostępności i prędkości połączenia.

Wydatki jaki ponoszą polscy klienci na stacjonarne łącze internetowe pozostają na podobnym poziomie od kilku lat. W ostatnim roku średni miesięczny koszt korzystania z Internetu w technologiach stacjonarnych, jaki deklarowali użytkownicy wyniósł 55 zł. Rok wcześniej było to 54 zł, a w 2011 r. - 57 zł. Należy jednak zauważyć, że ponosząc corocznie zbliżony koszt korzystania z usługi klienci otrzymują coraz większe przepływności.

Średnia prędkość dostępu do Internetu zwiększa się corocznie. W 2011 oraz 2012 r. najwięcej ankietowanych korzystało z Internetu z prędkością 2 – 9,99 Mbit/s. Rok 2013 r. przyniósł w tym zakresie zmianę i największy udział (24 proc.) miały prędkości z zakresu 10 – 29,99 Mbit/s. Należy zauważyć stale zwiększający się odsetek osób, które posiadają dostęp charakteryzujący się największymi prędkościami, rzędu 50 Mbit/s i więcej. 4 proc. respondentów dysponuje dziś  łączem o przepływności co najmniej 100 Mbit/s.

Coraz mniej chętnie zmieniamy operatora komórkowego

Co ciekawe w swej analizie UKE zauważa, że pojawienie się nowych ofert obniżających koszty, popularyzacja smartfonów oraz rozwój mobilnego Internetu powodują, że klienci coraz rzadziej wykazują chęć rezygnacji z usług telefonii komórkowej, ale też nie są skłonni zmieniać operatora .

Uderza np, że wśród polskich klientów sieci komórkowych mocno spada skłonność do przenoszenia numerów. Jeszcze w 2011 r. 20 proc. ankietowanych wskazało, że skorzystało z możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Ostatnie dwa lata to natomiast zdecydowany spadek popularności tej usługi. Odsetek osób, które zadeklarowały skorzystanie z możliwości przeniesienia numeru spadł o ponad 16 pkt. procentowych i w ubiegłym roku tylko 4 proc abonentów zdecydowało się na taki krok.

Przy czym operatora najczęściej zmieniały osoby młode (do 24 roku życia) i korzystające z telefonu w systemie na kartę. Zdaniem UKE świadczy to o większym przywiązaniu do marki osób posiadających telefon na abonament oraz stabilizacji rynku

Według UKE to jeden z dowodów na to, że rynek telekomunikacyjny wchodzi w okres stabilizacji. Wiele wskaźników zbliża się do wartości granicznych, w związku z tym takie wartości jak penetracja poszczególnymi usługami nie będą już tak szybko rosnąć.

Telefonia stacjonarna to usługa telekomunikacyjna ciesząca się najmniejszą popularnością. Jako główną przyczynę posiadania telefonu w stałej lokalizacji wskazywane jest przyzwyczajenie. Klienci są również coraz bardziej świadomi możliwości substytucji telefonii stacjonarnej przez inne usługi, w tym telefonię VoIP.

Marek Jaślan

Zdjęcie: Pablo Eder / Photogenica

Źródło:

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/co-czwarty-uzytkownik-internetu-w-polsce-ma-lacze-co-najmniej-10-mbit-s.html