POPC – działanie 1.1

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu,
  • dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące ( I nabór) 36 miesięcy (II nabór).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców (II nabór) , wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I naboru wynosiła 600 000,00PLN, w ramach II naboru wynosi 3 000 000 000,00PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1  w ramach I naboru został już zakończony, aktualnie trwa II nabór trwa od 31 października 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Dane dotyczące Województwa Świętokrzyskiego:

POPC 1.1 – pierwszy nabór (zakończony)

Powiaty

Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji

Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji

Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji

Maksymalna kwota dofinansowania dla obszaru interwencji

Maksymalna intensywność wsparcia dla obszaru interwencji

BUSKI

1531

1004

3

3 192 535,00

61,00%

JĘDRZEJOWSKI

1909

1234

2

3 409 028,00

57,00%

JĘDRZEJOWSKI

1680

1079

2

3 072 916,00

55,00%

JĘDRZEJOWSKI

2118

1427

8

3 524 302,00

56,00%

KAZIMIERSKI

1319

865

2

4 588 304,00

69,00%

KAZIMIERSKI

1806

1139

1

4 996 291,00

68,00%

KONECKI

2143

1336

5

4 437 388,00

65,00%

OPATOWSKI

1908

1224

2

4 138 684,00

66,00%

OSTROWIECKI

1936

1302

4

3 679 915,00

57,00%

PIŃCZOWSKI

2314

1551

3

3 949 304,00

56,00%

STARACHOWICKI

1873

1098

3

4 283 514,00

61,00%

STASZOWSKI

2032

1338

4

4 083 114,00

60,00%

  • kolorem zielonym wyszczególniono obszary, w których wniosek o dofinansowanie operatora został zaakceptowany przez CPPC;
  • kolorem żółtym wyszczególniono obszary, w których operator złożył wniosek o dofinansowanie jednak nie został on zaakceptowany przez CPPC
  • kolorem szarym oznaczono obszary, w których żaden operator nie złożył wniosku o dofinansowanie.

Mapka obszarów w ramach I naboru:

Mapa obszarów w ramach I naboru

POPC 1.1 – drugi nabór (trwa do 3 lutego 2017r.)

Nazwa obszaru

(ID obszaru)

Całkowita liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji

Liczba gospodarstw domowych w punktach adresowych podstawowych

Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem

Liczba adresów placówek edukacyjnych

Liczba adresów placówek edukacyjnych "A"

Maksymalna kwota dofinansowania dla obszaru interwencji

Kielecki - część A

(3.3.26.52a)

48 846

41 927

19 246

115

19

33 602 184 zł

Kielecki - część B

(3.3.26.52b)

45 407

44 394

19 985

120

21

35 152 499 zł

Jędrzejowsko-sandomierski - część A

(3.3.26.53a)

35 564

35 564

11 128

109

19

38 078 746 zł

Jędrzejowsko-sandomierski - część B

(3.3.26.53b)

52 407

51 899

18 294

171

36

53 640 118 zł

 

182 224

173 784

68 653

515

95

160 473 547 zł

Mapa obszarów w ramach II naboru:

Mapa obszarów w ramach II naboru

Szczegółowe dane dotyczące wyników II konkursu dla obszarów należących do województwa świętokrzyskiego

Nazwa obszaru

(ID obszaru)

Wnioskodawca, którego wniosek został wybrany do dofinansowania

Liczba Pkt wniosku wybranego do dofinansowania

Wartość dofinansowania wniosku wybranego do dofinansowania

Wnioskodawcy konkurujący, którzy otrzymali pozytywną ocenę formalną

Wnioskodawcy konkurujący, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną

Data aktualizacji

Kielecki - część A

(3.3.26.52a)

Gladmar Investments Sp. z o.o.

119,10

33 598 893,73

 

 

2017-04-27

Kielecki - część B

(3.3.26.52b)

Gladmar Investments Sp. z o.o.

180,56

35 150 010,59

Orange Polska S. A.

Orange Polska S. A.

2017-04-27

Jędrzejowsko-sandomierski - część A

(3.3.26.53a)

Gladmar Investments Sp. z o.o.

169,71

35 060 908,30

 

 

2017-04-27

Jędrzejowsko-sandomierski - część B

(3.3.26.53b)

Nashford Investments Sp. z o.o.

141,36

53 637 800,74

IT Partners Telco Sp. z o.o.

 

2017-05-12