Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Gmina Kije szuka wykonawcy sieci dofinansowanej z 8.3 POIG

Data opublikowania: 14 marca 2014

Gmina Kije w woj. świętokrzyskim ogłosiła przetarg na budowę sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu przeciwdziałania  wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców dofinansowanego z 8.3 POIG.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. budowę sieci szerokopasmowej w formule zaprojektuj i wybuduj (około 25 km światłowodów), dostawę 200 komputerów dla beneficjentów projektu wraz z oprogramowaniem i terminali radiowych systemu WiMax/Wi-Fi

Łączna  wartości robót, usług i dostaw jest szacowna przez urząd na około 3,5 mln zł brutto.

Zainteresowani mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty do  28 marca 2014 r. Wybrany wykonawca będzie musiał się uporać z inwestycją do końca przyszłego roku.

W projekcie 8.3 POIG realizowanym przez gminę Kije uczestniczyć będzie 200 beneficjentów ostatecznych. W sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu wyposażonych zostanie również 37 jednostek publicznych zlokalizowanych na terenie całej Gminy Kije, w których także będzie możliwe skorzystanie z dostępu do Internetu. Całość inwestycji opiewa na ponad 8 mln. zł

Źródło: Urząd Gminy Kije

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/gmina-kije-szuka-wykonawcy-sieci-dofinansowanej-z-8-3-poig.html