Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Inwentaryzacja infrastruktury: Operatorzy mogą już przekazywać dane do SIIS

Data opublikowania: 7 marca 2014

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 marca 2014 r. wchodzi w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług  telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym UKE udostępnił w tzw. wersji produkcyjnej System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), do którego przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazują dane o posiadanej infrastrukturze. Dzięki temu możliwe jest przekazanie kompletu wymaganych rozporządzeniem informacji, łącznie z oświadczeniami.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych dane operatorzy powinni przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Źródło: UKE

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/prawo/inwentaryzacja-infrastruktury-operatorzy-moga-juz-przekazywac-do-sytemu-uke.html