Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

KE opublikowała raport o zasięgu szerokopasmowym w UE. Zasięg sieci NGA: 44,5 proc. w Polsce

Data opublikowania: 6 grudnia 2013

Komisja Europejska opublikowała finalną wersję raportu o zasięgu sieci telekomunikacyjnych w Europie zgodnie ze stanem na koniec 2012 r.  Według zaprezentowanych w nim danych, w zasięgu sieci NGA było wówczas 53,7 proc. mieszkańców 27 krajów UE - relacjonuje serwis rpkom.pl.

W Polsce zasięg sieci NGA oceniono na 44,5 proc. (przy czym na terenach wiejskich – na 0,7 proc.), co oznacza wzrost o kilka punktów procentowych w porównaniu z końcem 2011 r., gdy było to 36,8 proc.
Przy czym sumaryczny zasięg technologii uznawanych coraz częściej za spełniające wymogi Agendy Cyfrowej: VDSL (25,7 proc.), FTTP (2,9 proc.), Docsis3.0 (35 proc.) i LTE był dużo wyższy niż wyliczony poziom zasięgu NGA. W raporcie nie zaliczono sieci radiowych (LTE) do sieci NGA.

Największy zasięg miały w naszym kraju sieci w technologiach HSPA i ADSL (odpowiednio 96,5 i 60,5 proc.).

Polska była w pierwszej 10. państw o największym zasięgu sieci LTE (ponad 50 proc.).

Raport dla KE przygotowała firma analityczna Point-Topic z Londynu.

Źródło: rpkom.pl

http://www.rp.pl/artykul/1068130-Zasieg-sieci-NGA--44-5-proc--w-Polsce.html