Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
 • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Aktualności

Narodowy Plan Szerokopasmowy w publicznych konsultacjach

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło, że do 17 grudnia można zgłaszać uwagi do Narodowego Planu Szerokopasmowego – programu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji.

 • Data opublikowania: 3 grudnia 2012

Rusza budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej

Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" z przedstawicielami firmy SAFEGE, podpisali w poniedziałek 26 listopada marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz. Województwo świętokrzyskie jako pierwsze w Polsce rozpoczyna realizację projektu.

 • Data opublikowania: 29 listopada 2012

Dobre praktyki w zakresie przygotowania infrastruktury – plusy i minusy inwestycji w poszczególnych regionach

W dniach 22-23 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Rozwój Usług i Sieci Szerokopasmowych” organizowany przez Puls Biznesu. Częścią konferencji będzie panel dyskusyjny „Dobre praktyki w zakresie przygotowania infrastruktury – plusy i minusy inwestycji w poszczególnych regionach”, w którym w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego będzie uczestniczył Arkadiusz Bąk – Kierownik Projektu SSPW – województwo świętokrzyskie.

 • Data opublikowania: 16 listopada 2012

Firma SAFEGE pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy: SAFEGE Parc de l’Ile, 15-27 rue du Port92000 Nanterre, France reprezentowany przez: SAFEGE Oddział w Polsce ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

 • Data opublikowania: 14 listopada 2012

Zapisy na konferencję "W drodze do cyfrowej Europy"

Krajowe Forum Szerokopasmowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję „W drodze do cyfrowej Europy” organizowaną w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu SIPS. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2012 r. w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ul. Żwirki i Wigury 1.

 • Data opublikowania: 13 listopada 2012

Darmowe szkolenia z 8.4 POIG

Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje jednodniowe, bezpłatne szkolenia w Warszawie w zakresie wymagań formalno-merytorycznych naborów wniosków w ramach działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Szkolenia odbędą się 16 i 19 listopada 2012 r. (szkolenie zaplanowane na 15 listopada zostało odwołane).

 • Data opublikowania: 9 listopada 2012

Kto chce budować sieć w Świętokrzyskiem?

Samorząd województwa świętokrzyskiego rozpoczął ocenę ofert, które wpłynęły w przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowego Internetu w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Chętnych jest dziewięciu, przy czym województwo podzieliło zamówienie na cztery obszary inwestycyjne, a wykonawcy mogli składać ofertę na wybrane części zamówienia.

 • Data opublikowania: 23 października 2012

„Poprawa warunków dla inwestycji w sieci szerokopasmowe” – deklaracja polityczna wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej - Neelie Kroes

Europa rozpoczyna właśnie proces przechodzenia na nową technologię cyfrową. Nowe aplikacje i usługi, począwszy od e-zdrowia do chmur obliczeniowych i telewizji hybrydowej, oferują ogromne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw oraz stanowią stymulują wzrost naszej gospodarki. Wiele z tych nowych pomysłów nie może jednak być realizowanych w oparciu o szerokopasmowe sieci ADSL, w których wykorzystuje się kable miedziane. Nie możemy pozwolić na to, aby nasze sieci stanowiły barierę dla tych olbrzymich możliwości ─ potrzebujemy inwestycji w nową infrastrukturę zapewniającą duże szybkości. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy silnego sektora telekomunikacyjnego, który zapewnia tę kluczowa infrastrukturę.

 • Data opublikowania: 18 października 2012

Rekomendacje dla przyspieszenia szerokopasmowych inwestycji

Przedsiębiorcy budujący sieci dostępowe ze wsparciem funduszy unijnych z działania 8.4 POIG powinni otrzymywać dodatkową premię punktową przy ocenie projektów w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach słabo zaludnionych – postuluje grupa robocza do spraw finansowania projektów szerokopasmowych utworzona w ramach Memorandum Szerokopasmowego. Komitet sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. Jednym z przedłożonych postulatów jest właśnie wprowadzenie dodatkowej premii dla operatorów, jeśli budują sieć w obszarach słabo zaludnionych. Zgodnie z propozycją przedsiębiorąca realizujący projekt w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 wynosi do 20 włącznie, mógłby otrzymać dodatkowo sześć punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Liczba dodatkowych punktów zmniejsza się do zera, jeśli projekt realizowany w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 przekracza 800.
- Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska

 • Data opublikowania: 12 października 2012