Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
 • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Aktualności

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury pasywnej

W dniu 13 sierpnia 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie"

Termin składania ofert 01.10.2012 godzina 12:00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-5-000-000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-zaprojektowanie-i-wykonanie-pasywnej-infrastruktury-sieci-szerokopasmowej-w-ramach-projektu-Siec-Szerokopasmowa-Polsk,15730,15711.html

 • Data opublikowania: 16 sierpnia 2012

Nowy konkurs w ramach działania 8.3 POIG

6 sierpnia 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie II rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym). Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2012 r. i będzie trwał do 21 września 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2012 wynosi: 103 890 333,43 PLN.

Zródło: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=207&params[id]=1381

 • Data opublikowania: 24 sierpnia 2012

Przetarg na Inżyniera Kontraktu ogłoszony

05 lipca 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie”. Postępowanie to rozpoczyna realizację części pasywnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu.

Termin składania ofert 06.09.2012 godzina 12.00

Termin otwarcia ofert 06.09.2012 godzina 13.00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-pelnienie-funkcji-Inzyniera-Kontraktu-w-projekcie-Siec-szerokopasmowa-Polski-Wschodniej--wojewodztwo-swietokrzyskie,15720,15533.html

 • Data opublikowania: 6 lipca 2012

Wniosek o notyfikację dużego projektu po weryfikacji formalnej i merytorycznej

29 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie otrzymało informację o pozytywnym wyniku oceny wniosku przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW (PARP) oraz Instytucję Zarządzającą PO RPW (MRR) i przekazaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Miło jest nam podkreślić, że jest to pierwszy wniosek z Polski w zakresie budowy sieci szerokopasmowej, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i jako pierwszy trafił do Brukseli.

 • Data opublikowania: 1 lipca 2012

Wniosek o notyfikację dużego projektu złożony do IP PO RPW

W dniu 12 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie jako pierwsze województwo w kraju złożyło wniosek o notyfikację dużego projektu. Dokument wraz z załącznikami liczy ponad 1000 stron i stanowi kompletny opis inwestycji zawierający analizy popytu, wrażliwości, model realizacji projektu oraz kompletną analizę finansową.

 • Data opublikowania: 13 czerwca 2012

Konferencja "Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej"

W dniu 05 czerwca 2012 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się konferencja połączona z warsztatami zorganizowana we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERISA) pt. „Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej”. W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiciele samorządów województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiciele firm z branży ICT.

 • Data opublikowania: 6 czerwca 2012

Zaproszenie do składania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w decyzji notyfikującej pomoc publiczną, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do przekazania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (w skrócie SSPW).

 • Data opublikowania: 23 maja 2011

Zaproszenie do konsultacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 rozpoczyna konsultacje projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowanego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach projektu SSPW oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej.

 • Data opublikowania: 7 kwietnia 2011

W dniu 27 stycznia 2011 r. podpisano umowę warunkową o dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie"

<>Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska - Kasprzak podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia 2011 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”.

 • Data opublikowania: 27 stycznia 2011