Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Przetarg na Inżyniera Kontraktu ogłoszony

Data opublikowania: 6 lipca 2012

05 lipca 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie”. Postępowanie to rozpoczyna realizację części pasywnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu.

Termin składania ofert 06.09.2012 godzina 12.00

Termin otwarcia ofert 06.09.2012 godzina 13.00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-pelnienie-funkcji-Inzyniera-Kontraktu-w-projekcie-Siec-szerokopasmowa-Polski-Wschodniej--wojewodztwo-swietokrzyskie,15720,15533.html