Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Zaproszenie do składania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”

Data opublikowania: 23 maja 2011

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w decyzji notyfikującej pomoc publiczną, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do przekazania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (w skrócie SSPW).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zainteresowany jest pozyskaniem istniejącej infrastruktury w formie :

  1. zakupu istniejącej kanalizacji teletechnicznej;
  2. dzierżawy istniejącej kanalizacji teletechnicznej na zasadach IRU na okres 30 lat.

Pozyskaniu podlegać będzie jedynie infrastruktura istniejąca na dzień 1 czerwca 2012r., znajdująca się wzdłuż planowanego przebiegu regionalnej sieci szerokopasmowej projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” i spełniająca łącznie poniższe minimalne parametry:

  1. rurociąg składający się z 4 rur HDPE 40/3,7 mm. lub jedna rura kanalizacji pierwotnej 110 mm
  2. nie starsza niż 5 lat

Planowany przebieg sieci SSPW zobrazowany został w dokumencie dostępnym pod treścią artykułu.

Powyższe informacje posłużą do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci. Brak przekazania informacji będzie rozumiany jako brak zainteresowania sprzedażą lub wydzierżawieniem posiadanej infrastruktury.

Deklaracje, zgodne ze wzorem zamieszczonym poniżej treści artykułu prosimy przesyłać do dnia 11 czerwca 2012 na adres: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-526 Kielce.