Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Firma SAFEGE pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”

Data opublikowania: 14 listopada 2012

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy: SAFEGE Parc de l’Ile, 15-27 rue du Port92000 Nanterre, France reprezentowany przez: SAFEGE Oddział w Polsce ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny. Cena oferty wyniosła 2 317 320,00 złotych (brutto).

Pełna informacja w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.