Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC

Data opublikowania: 15 maja 2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla wszystkich 4 obszarów województwa świętokrzyskiego.

Na obszarach: kieleckim cz. A i kieleckim cz. B oraz sandomiersko-jędrzejowskim cz. A  do dofinansowania zakwalifikowane do dofinansowania zostały projekty firmy Gladmar Investments natomiast na obszarze sandomiersko-jędrzejowskim cz.B  zakwalifikowany został projekt firmy Nashford Investments – oba te podmioty są powiązane z grupą kapitałową Nokii, wspieranej przez fundusz inwestycyjny InfraCapital.

Wyniki oceny dla innych obszarów są dostępne na stronie: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/aktualizacja-na-stron%C4%99-wwww-12052017.pdf

Ilościowo, w skali całego kraju, aktualnie największym beneficjentem jest Netia, której projekty uzyskały rekomendację na 15 obszarach konkursowych. Projekty Orange zdobyły dotacje na 12 obszarach, a  spółek z grupy Nokia/InfraCapital uzyskały rekomendację na 9 obszarach.