Aktualności

Finał konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

Aż 2641 prac uczniów z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zorganizowanym wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komendę Wojewódzką Policji oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

  • Data opublikowania: 25 lutego 2014

Memorandum na rzecz budowy sieci szerokopasmowych o opodatkowaniu kabli

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku kabli w kanalizacji teletechnicznej opowiedzieli się jednogłośnie na nadzwyczajnym posiedzeniu 3 lutego w MAC członkowie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”.

  • Data opublikowania: 7 lutego 2014

Polska Cyfrowa: rząd przyjął kluczowe dokumenty

Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia trzy ważne dokumenty, które określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski. Wychodzimy z założenia, że wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

  • Data opublikowania: 21 stycznia 2014

Rząd przyjął trzy dokumenty związane z informatyzacją i cyfryzacją państwa

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Narodowy Plan Szerokopasmowy i Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020. Dokumenty te określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski.

  • Data opublikowania: 9 stycznia 2014

Cyfryzacja i Internet mogą pomóc polskiej gospodarce

Dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój cyfrowych rozwiązań i usług to, zdaniem przedsiębiorców, fundamenty przyszłego wzrostu gospodarczego – 74 proc. polskich firm spodziewa się dodatkowego wzrostu przychodów dzięki „skutecznej” strategii online. Cyfryzacja przyczyni się do zmiany struktury polskiej gospodarki - do 2020 roku udział cyfrowej gospodarki w PKB może wzrosnąć z 3 proc do 9,5 proc. - to niektore z wniosków raportu „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji” przygotowanego na zlecenie UPC przez instytut Amarach Research oraz firmę Deloitte.

  • Data opublikowania: 16 grudnia 2013

Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez KRM

Po wielomiesięcznych dyskusjach projekt Narodowego Planu Szerokopasmowego został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Jest to jeden z finalnych etapów procesu przygotowania strategii rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu w Polsce do końca 2020 r.

  • Data opublikowania: 26 listopada 2013

Resort cyfryzacji organizuje warsztaty szerokopasmowe w Poznaniu (13 – 14 listopada 2013r.) i Katowicach (20 – 21 listopada 2013r.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje w Poznaniu i Katowicach warsztaty pn.:„Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne”. Są one przeprowadzane w ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz  rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  • Data opublikowania: 5 listopada 2013

Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 28 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na którym został omówiony aktualny stan realizacji prac w projekcie oraz zostały przedstawione planowane działania na IV kwartał 2013 roku.

  • Data opublikowania: 28 października 2013