Informacje z warsztatów pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”

Data opublikowania: 20 stycznia 2017

W dniu 18 stycznia odbyły się warsztaty organizowane przez UKE pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”. Warsztaty były okazją do bezpośredniego spotkania i wymiany informacji  pomiędzy operatorami RSS a potencjalnymi beneficjentami działania 1.1 POPC. Jedną z omawianych kwestii były regulacje prawne dotyczące zakazu powielania infrastruktury oraz sposoby weryfikacji powielonych przebiegów. Szczegóły dostępne są na stronie UKE: http://www.uke.gov.pl/warsztaty-wykorzystanie-infrastruktury-w-popc-zakonczone-21244