Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Blisko 15 mln Europejczyków ma łącza FTTH

Data opublikowania: 18 lutego 2015

FTTH Council Europe przedstawiła podczas konferencji FTTH w Warszawie raport na temat upowszechniania się technologii FTTH na Starym Kontynencie. Wynika z niego, że na koniec 2014 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu doprowadzanego światłowodami do domów (FTTH) lub budynków biurowych (FTTB) miało prawie 15 milionów abonentów z krajów europejskich. To oznacza, że w ciągu całego ubiegłego roku liczba łącz światłowodowych FTTH/B wzrosła na Europie o ponad 50 proc.

Zestawienie to nie uwzględnia Rosji i Ukrainy, które łącznie powiększyłyby tę liczbę o kolejne 14,8 milionów gospodarstw domowych.

- To ogromny postęp, udowadniający że technologia FTTH/B ma potencjał, by stać się masowym produktem na europejskim rynku Internetu szerokopasmowego. Mimo to trzeba pamiętać, że czeka nas jeszcze daleka droga do zrealizowania Europejskiej Agendy Cyfrowej, która zakłada, że do 2020 roku 50 proc. gospodarstw i firm będzie mogło korzystać z łącza o prędkości 100 Mbps – podsumowała Karin Ahl, prezes FTTH Council Europe.

Chociaż w tegorocznym Rankingu FTTH nie znalazł się żaden nowy kraj, zwrócono uwagę na pozytywne zmiany na przykład w Niemczech, gdzie operatorzy alternatywni, tacy jak Deutsche Glasfaser, forsują rozwój sieci światłowodowych. Kraj jest już bardzo bliski osiągnięcia 1-proc. progu kwalifikacyjnego i wejścia do Rankingu FTTH. To oznacza, że jeżeli utrzyma obecne tempo rozwoju w obszarze sieci światłowodowych, to już w 2015 roku co najmniej 1 proc. niemieckich gospodarstw domowych będzie miało dostęp technologii FTTH.

Zadowalające postępy odnotowano również w Rumunii, Hiszpanii, Francji, Holandii oraz Portugalii. Z drugiej strony niektóre kraje europejskie wstrzymują wdrażanie sieci światłowodowych, przez co nie wykorzystują ekonomicznego i społecznego potencjału, jaki oferuje technologia FTTH. Przez cały 2014 rok państwa, takie jak Austria, Belgia, Czechy czy Wielka Brytania podłączyły do sieci światłowodowych mniej niż 20 000 nowych użytkowników.

W Polsce łączna liczba użytkowników technologii Fibre to the home (FTTH) i Fibre to the building (FTTB) na koniec 2014 roku  wynosiła 97 tys., co stanowi zaledwie 0,65 proc. wszystkich gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem 2013, kiedy dostęp do technologii miało 0,51 proc. gospodarstw domowych.

Wcześniej miejsce miało oficjalne otwarcie konferencji FTTH w Warszawie. Wzięli w nim udział: Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, Iwona Wendel, podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; a także Karin Ahl, i Fatima Barros, przewodnicząca BEREC.

Andrzej Halicki  podkreślił, że rozwój sieci FTT H jest traktowana przez jego resort  priorytetowo.  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej nadzoruje budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, w ramach których powstanie ok. 30 tys. km nowoczesnych sieci szkieletowo - dystrybucyjnych. - Obecnie zrealizowano już blisko 15 tys. km infrastruktury szerokopasmowej. Równolegle do tych dużych inwestycji Ministerstwo zaangażowane jest w realizację „mniejszych” projektów budowy sieci dostępowych. Przewiduje się, że do końca tego roku powstanie ich ponad 17 tys. km. Realizujemy te projekty – podsumował minister Halicki.

Z kolei Magdalena Gaj przytoczyła dwa najpopularniejsze mity, odnoszące się do budowy sieci szkieletowo-dystrybucyjnych: pierwszy mówiący o tym, że sieci szerokopasmowe będą zbędne i niewykorzystane, oraz drugi, że będą zbyt drogie dla użytkownika końcowego. – W 1920 roku David Sarnoff pytany o to, czy inwestować w radio odpowiedział, że „bezprzewodowa pozytywka” nie posiada żadnej wartości handlowej, bo któż chciałby płacić za wiadomość wysłaną „właściwie do nikogo"? (…) Ta anegdota pokazuje, że czasami warto być wizjonerem, aby nie przegapić ogromnej szansy. W dalszej części wystąpienia, Magdalena  Gaj argumentowała, dlaczego stabilność i szybkość połączenia internetowego są tak ważne dla firm, które prowadzą działalność transgraniczną, instytucji zdrowia publicznego, instytucje finansowych, szkół i mediów: - Internet jest krwiobiegiem gospodarki. Rozwój infrastruktury światłowodowej będzie prowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego i przyczyni się do polepszenia jakości życia, umożliwiając działanie usług takich jak e-biznes, e-zdrowie, telepraca czy e-learning. – podkreśliła Magdalena Gaj. Przybliżyła perspektywę użytkownika końcowego sieci FTTH: – Można sobie łatwo wyobrazić, że dzięki powszechnemu dostępowi do ultraszybkiego Internetu studenci z krajów mniej rozwiniętych i obszarów wiejskich będą mogli studiować na najlepszych uczelniach z domu – dzięki platformom e-learningowym, mamy będą mogły pracować z domu dzieląc swój czas proporcjonalnie między pracę a wychowywanie dziecka, a osoby w podeszłym wieku będą mogły skonsultować się z lekarzem bez wychodzenia z domu i uciążliwego czekania w kolejkach.

W trakcie konferencji ogłoszono również laureatów Nagrody FTTH 2015, przyznawanej za wybitne działania na rzecz przyspieszenia wdrażania technologii światłowodowej w Europie. Wyróżnienie w kategorii indywidualnej otrzymał Dik Wessels, natomiast spośród operatorów nagrodzono DSTelecom.

Portugalski operator DSTelecom, reprezentowany podczas konferencji przez Xaviera Rodiguez-Martina, członka zarządu firmy, został wyróżniony Nagrodą FTTH za rozbudowę sieci FTTH na terenach wiejskich w północnej i południowej części kraju. Dzięki zainwestowaniu ponad 90 milionów euro, grupa DSTelecom zainstalowała ponad 9000 kilometrów kabla światłowodowego, docierając do ponad 50 proc. gospodarstw domowych w tych regionach.

Z kolei nagroda indywidualna dla Dika Wesselsa to wyróżnienie za rolę jaką odegrał w inwestycjach rodzinnej grupy Reggeborgh w infrastrukturę FTTH. Dik Wessels był pomysłodawcą strategii Reggefiber oraz Deutsche Glasfaser, której sukces potwierdza zasięg Reggefiber na holenderskim rynku, a także niedawne przejęcie firmy przez KPN, wiodącego holenderskiego dostawcę usług multimedialnych.

Kolejna, 13 już edycja konferencji FTTH odbędzie się w Luksemburgu, w dniach 16-18 lutego 2016 roku.

Marek Jaślan