Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Promocja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na spotkaniu Związków Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 6 października 2014

W dniu 03.10.2014 w  Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli udział Wójtowie i Burmistrzowie i Prezydenci jednostek samorządowych naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Grzegorz Świercz, który podsumował dotychczasową realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” a także Pani Monika Świercz która uzupełniła informacje projektowe o dodatkowe szczegóły. W trakcie w/w spotkania Pan Tomasz Krawiec udzielał informacji dotyczących projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.