Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Promocja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na spotkaniu Związków Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 6 października 2014

W dniu 03.10.2014 w  Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli udział Wójtowie i Burmistrzowie i Prezydenci jednostek samorządowych naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Grzegorz Świercz, który podsumował dotychczasową realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” a także Pani Monika Świercz która uzupełniła informacje projektowe o dodatkowe szczegóły. W trakcie w/w spotkania Pan Tomasz Krawiec udzielał informacji dotyczących projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.