Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Coraz mniej czasu na zakończenie projektów sieci regionalnych

Data opublikowania: 26 czerwca 2014

W pół roku samorządowe sieci szerokopasmowe oddały 1,6 tys. km światłowodów – wynika z danych uzyskanych przez Rzeczpopsolitą od Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji. To zaś oznacza, że budowa około 75–80 proc. zaplanowanej infrastruktury powinna zostać dokończona w półtora roku. 

Jeszcze w grudniu na 18 tys. km zaprojektowanej nowej infrastruktury szerokopasmowego (nie licząc 8 tys. km sieci istniejących, które zasilą projekty) gotowe było 2,24 tys. km. Według ostatnich danych jest to 3,88 tys., czyli około 21,5 proc. całego planu.

Na jego pełną realizację czasu jest coraz mniej: w przypadku większości województw termin mija w 2015 r., a na razie zakończono jeden projekt – „Szerokopasmowe Lubuskie”.

Resort cyfryzacji nadal liczy, że terminów uda się dotrzymać. – Zgodnie z danymi przekazanymi przez samorządy województw prace budowlane we wszystkich projektach budowy regionalnych sieci szerokopasmowych wkroczyły w fazę wykonawczą – informuje Artur Koziołek, rzecznik MAiC. Podaje także, że rzeczywista liczba kilometrów jest wyższa, ponieważ sumaryczna liczba kilometrów nie uwzględnia odcinków zgłoszonych do odbioru, a więc faktycznie wybudowanych, ale nie odebranych formalnie protokołem odbioru. – Prace budowlane trwają na ponad 3,15 tys. km – mówi rzecznik.

Najbardziej opóźniony był początkowo „Internet dla Mazowsza”. Potem kontrole sprawdzające potencjalne nieprawidłowości wymusiły spowolnienie w Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej kierowanej przez Annę Streżyńską. – Termin ukończenia pasywnej części sieci z końcem roku jest ciągle realny – zapewnia Rzeczpopsolitą Streżyńska. Opóźniona jest także należąca do prywatnej firmy Hyperion Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Zdaniem MAiC, projekt, podobnie jak WSS, wymagać będzie szczególnego wsparcia samorządu, żeby udało się go ukończyć w 2015 r.

Wolnymi postępami budowy sieci szerokoapsmowej na Podlasiu zaniepokojeni są natomaist radni opozycji w tamtejszym województwie. Projekt jest zaawansowany w 2 proc. Opóźnienie w projekcie przyczyniło się m.in. do tego, że wydatki budżetu województwa w ubiegłym roku odbiegały od założeń.

Jednak władze województwa zapewniają, ż niewykorzystanie środki przejdą na ten rok i nie przepadną. Sprawę tę podnieśli radni opozycji podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Ostatecznie większość radnych udzieliła zarządowi województwa absolutorium.

Źródło: Rzeczposlita, www.polskaszerokopasmowa.pl