Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Napięte harmonogramy budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie

Data opublikowania: 3 czerwca 2014

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim, która będzie mieć ponad 2900 kilometrów, oficjalnie ruszyła w drugiej połowie marca tego roku. Wykonawca, którym jest polski oddział hiszpańskiego Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (spółka należąca do grupy Aldesa Polska) ma jednak stosunkowo niewiele czasu na realizację projektu, bo musi się z  nim uporać do końca lipca przyszłego roku. Czy jest realne zakończenie tak ogromnej inwestycji w terminie?

– Wiele osób wypowiadało się dość sceptycznie o szansach naszego projektu. My jednak wierzymy w jego powodzenie, a wykonawca, z którym współpracujemy na bieżąco, deklaruje, że jest w stanie dotrzymać harmonogramu – mówi Anna Pawlak, zastępca dyrektora departamentu gospodarki i innowacji, która odpowiada za projekt Szerokopasmowe Lubelskie.

Co tydzień w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie osoby z jej departamentu zaangażowane w przedsięwzięcie mają robocze spotkania z przedstawicielami wykonawcy, którzy raportują stan zaawansowania prac projektowych, geodezyjnych czy robót budowlanych . – Jednak tak naprawdę nie ma dnia, aby nie  trzeba było pilnie rozwiązać jakiegoś problemu, na który napotyka inwestycja. I mogą być to kwestie uzgodnień z zarządcami dróg czy PKP, jak i wyjaśnianie różnego typu wątpliwości prawnych – mówi Anna Pawlak.

Wykonawca wydzielił 14 obszarów inwestycyjnych, gdzie zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci, pełniące funkcję agregacji ruchu z 298 węzłów umożliwiających dalszą dystrybucję Internetu. Co ważne ma skompletowane grono podwykonawców, którzy w poszczególnych obszarach projektują i budują sieć. Wśród nich są takie firmy jak Fonbud, Nanotel, Hawe czy Linetel W przypadku dwóch obszarów – lubelskim i puławskim – na wykonie sieci zdecydowali się sami Hiszpanie. 

Zgodnie z harmonogramem wykonawca na koniec czerwca tego roku będzie musiał wykazać Urzędowi Marszałkowskim, że prace projektowe są gotowe w 25 procentach, a na koniec tego roku mieć wybudowaną  jedną czwartą lubelskiej sieci. – Na razie dokonaliśmy odbioru ponad 440 km prac projektowych i zrealizowaliśmy na to płatności. Wykonawca deklaruje też, że wybudował już 238 km sieci, ale w tym przypadku nie dokonywaliśmy jeszcze odbioru technicznego – mówi Anna Pawlak.

To oznaczałoby, że Hiszpanie są bliscy wykonania 10 proc. lubelskiej sieci, bo do wybudowania w sumie mają 2509 km Jest to o około 400 km mniej niż będzie liczyć cała  lubelska sieć regionalna, bo na cel projektu zakupiono także istniejącą już infrastrukturę – 374 km od Hawe i 25 km od innych firm.

Istotne jest także to, że wykonawcy udało się podpisać zdecydowaną większość umów na wynajem powierzchni potrzebnej do uruchomienia punktów dystrybucyjnych i węzłów szkieletowych. W poszukiwanie takich lokalizacji często pomocne okazywały się lokalne samorządy. – Z planowanych 312 takich węzłów wykonawca nie ma podpisanych jeszcze tylko pięciu umów na udostępnienie na nie powierzchni – informuje Anna Pawlak 

Równolegle do fazy wykonawczej lubelskiej sieci Urząd Marszałkowski w Lublinie prowadzi postępowanie na wybór operatora infrastruktury, który będzie w przyszłości nią zarządzał. Jednym z jego kluczowych zadań będzie wykonanie i  uruchomienie  aktywnej części budowanej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią oraz przygotowaniu całości sieci do świadczenie usług operatora hurtowego. W maju ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Zainteresowani mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert do 16 czerwca. – Z kandydatami na operatora infrastruktury planujemy przeprowadzić dialog konkurencyjny, w którym będziemy precyzować swe wzajemne oczekiwania. Zakładamy, że na początku przyszłego roku wybór zostanie dokonany – mówi Anna Pawlak.

Za niemniej ważną sprawę uważa ona promocję projektu. Jest ona prowadzona pod hasłem „Internet wszędzie dobry, ale w domu najlepszy”. Jej celem jest dotarcie z przekazem przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (planowany jest cykl szkoleń przez wyłonioną w przetargu firmę) oraz operatorów ostatniej mili, którzy  maja korzystać z wybudowanej infrastruktury i świadczyć usługi internetowe mieszkańcom województwa.

Wartość całego projektu budowy sieci regionalnej na Lubelszczyźnie sięga 385 mln złotych, z czego dofinansowanie to 267 mln złotych.

Marek Jaślan

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/napiete-harmonogramy-budowy-sieci-regionalnej-na-lubelszczyznie.html