Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

W dniu 27 stycznia 2011 r. podpisano umowę warunkową o dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie"

Data opublikowania: 27 stycznia 2011

<>Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska - Kasprzak podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia 2011 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”.

O szczegółach projektu sygnatariusze umowy poinformowali podczas poprzedzającej sesję konferencji prasowej. W spotkaniu uczestniczyła także Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umowy

 

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w obecnej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Swym zasięgiem obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Efektem tego przedsięwzięcia będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych. Projekt jest realizowany przez samorządy województw i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowało koncepcję i jest odpowiedzialne za koordynację prac. Podpisanie przez województwo świętokrzyskie warunkowej umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest ważnym krokiem w kierunku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, jednak kluczową dla powodzenia projektu jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. Aktualnie negocjacje z KE w tej sprawie prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego jest szacowana na około 202 mln zł z tego koszty kwalifikowane stanowią 166 mln zł. Wkład własny województwa w realizację projektu to koszt 8,3 mln zł, natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa wynosi 158 mln zł, pozostałe wydatki stanowią koszty niekwalifikowane. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km sieci światłowodowej i utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku.