Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Konferencja KFS „Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie” rozpoczęła się

Data opublikowania: 23 października 2013

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otworzyła konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego „Szerokie pasmo na inwestycyjnym froncie” , która rozpoczęła się w Warszawie.

Tytuł dzisiejszej konferencji jest nieprzypadkowy. Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych jest w trakcie realizacji i trzeba dołożyć wszelkich starań by doprowadzić z sukcesem do zakończenia tych inwestycji. Z drugiej strony trwają konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który będzie wsparciem dla budowy sieci szerokopasmowych, głównie już dostępowych, w kolejnej perspektywie finansowej – powiedziała Magdalena Gaj.

Prezes UKE zwróciła uwagę że z roku na rok coraz więcej podmiotów udostępnia informacje o swych sieciach w ramach prowadzonej przez UKE inwentaryzacji.  - Niektóre z nich mogły się zresztą przekonać boleśnie, że nie podanie informacji o swej sieci, skutkowało tym, że na obszarze jej działań pojawiła się konkurencja, która zaczęła budować sieci ze wsparciem unijnym. Potem mieli pretensje do nas czy Władzy Wdrążającej Programy Europejskie,  a my nasz raport inwentaryzacyjny opieramy na informacjach zebranych od operatorów. W kolejnej perspektywie finansowej chcielibyśmy unikać takich sytuacji, dlatego też  UKE będzie przykładać duże znacznie do prowadzonych corocznie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej – powiedziała Magdalena Gaj.   

Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podkreśliła natomiast, że warto się zastanowić i przyjrzeć jak działają zmiany w prawie, które zostaly wprowadzone, by ułatwić inwestycje szerokopasmowe. - Liczę, że powstana konstruktywne wnioski po dziesjszych dyskusjach na na konferencji – powiedziła Malgorzata Olszewska.

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/konferencja-kfs-szerokie-pasmo-na-inwestycyjnym-froncie-rozpoczela-sie.html