Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Dwie listy rankingowe dla tegorocznego konkursu 8.4 POIG

Data opublikowania: 6 września 2013

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła listę rankingowa dla tegorocznego konkursu z działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili).

Jak wyjaśnia WWPE  związku z wyczerpaniem alokacji na działanie 8.4 PO IG lista rankingowa dla I Naboru 2013 składa się z: listy projektów rekomendowanych do dofinansowania (lista podstawowa 39 projektów) oraz listy rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania – lista związana z wyczerpaniem się alokacji (57 projektów) – umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

W pierwszym przypadku 39 projektów może liczyć w sumie na dofinansowanie w wysokości 63, 6 mln zł, a ogólna kwota dofinansowania listy rezerwowej to 81,7 mln zł

Źródło: WWPE