Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

105 wniosków w konkursie na dofiansowanie sieci ostatniej mili w Polsce Wschodniej

Data opublikowania: 9 sierpnia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili” w Działaniu II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który zakończył się w dniu 31 lipca br. złożono 105 wniosków o dofinansowanie na łączną sumę dofinansowania 500 mln zł.

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu to 55 mln euro. Firmy, które dostaną dofinansowanie na budowę sieci dostępowych w pięciu województwach, gdzie realizowany jest projekt Sieci Szerokopasmowje Polski Wschodniej  będą musiały zrealizować projekt w ciągu 24 miesięcy, najpóźniej do 31 października 2015 roku, a wartość pojedynczej inwestycji  nie będzie mogła być niższa niż 100 tys. zł.

Jednym z istotnych kryteriów przy ocenie wniosków jest obowiązek podłączenia planowanej sieci dostępowej do sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, jeśli w danej miejscowości planowany jest węzeł dystrybucyjny tej sieci.

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/105-wnioskow-w-konkursie-na-dofiansowanie-sieci-ostaniej-mili-w-polsce-wschodniej.html