Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
 • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Regionalne warsztaty organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Data opublikowania: 23 lipca 2013

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej z terenu województwa świętokrzyskiego na regionalne warsztaty (szkolenia tematyczne) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z zakresu zajęcia pasa drogowego, lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz oceny oddziaływania na środowisko w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Szkolenia odbędą się:

Data: 05-06.08.2013r.

Godziny: 9:00 – 15:00

Miejsce: Sala nr 3, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX wieków Kielc 3

Podczas warsztatów w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych (1 dzień warsztatów), a także zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych, w tym z problematyką oddziaływania na środowisko (2. dzień warsztatów). Zaprezentowane zostaną także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.:

 • Procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • Obowiązki lokalizacji kanałów technologicznych i warunki ich udostępniania,
 • Zgłoszenia i pozwolenia na budowę,
 • Wymogi przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
 • Modelowe rozwiązania i rekomendacje.

Na warsztaty szczególnie zapraszamy zarządców dróg (wszystkich kategorii) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, pracowników urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych dotyczące zaangażowanych w procedury lokalizacji inwestycji celu publicznego i jednostek im podległych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących sieci szerokopasmowe.

 Agenda

1. dzień: szkolenie z zakresu zajęcia pasa drogowego prowadzone pod kątem promowania wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych.

 1. Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego
 2. Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami do niej, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem możliwych ryzyk i rekomendowanych sposobów postępowania, zarówno dla inwestycji w regionalne sieci szerokopasmowe jak i inne inwestycje telekomunikacyjne, kompleksowe omówienie kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie. Omówienie wpływu ,ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych, w kontekście szans rozwoju społeczno-gospodarczego jakie się z tym wiążą.
 3. Kompleksowe omówienie obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ze szczegółowym omówieniem możliwości uzyskania zwolnienia z tego obowiązku, wraz z omówieniem w procedury, treści wniosku oraz załączników do niego. Przedstawienie kosztów budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych. Omówione zostaną kwestie warunków udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów.

2. dzień: szkolenie z zakresu lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych.

 1. Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, Omówienie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), a także pozwoleń na budowę i zgłoszeń, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki inwestycyjnej.
 2. Obowiązki i procedury związane z zachowaniem wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000, w toku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych - z uwzględnieniem kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych, w tym lokalizacji stacji bazowych,
 3. Przedstawione zostaną modelowe rozwiązania i rekomendacje dotyczące przeprowadzenia tych procedur z punktu widzenia organu administracji publicznej jak i inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących projekty budowy regionalnych sieci szerokopasmowych,

Udział w szkoleniach jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podstawą zakwalifikowania jest zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i przesłanie, drogą elektroniczną, wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program szkoleń na 1 dzień można znaleźć tutaj.
Program szkoleń na 2 dzień można znaleźć tutaj.

Ankietę zgłoszeniową na 1 dzień można znaleźć tutaj.
Ankietę zgłoszeniową na 2 dzień można znaleźć tutaj.

Regulamin rekrutacji można znaleźć tutaj.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!