Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Z przedsiębiorcami o sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej

Data opublikowania: 26 czerwca 2013

Na temat dofinansowania sieci dostępowych w ramach Działania II. 1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej„ Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 rozmawiali przedsiębiorcy telekomunikacyjni z  województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz oraz Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

- Priorytetowo traktujemy sprawy związane z informatyzacją, jesteśmy liderem jeżeli chodzi o sieć szerokopasmową w kraju. Zaawansowanie prac mamy na znaczącym poziomie, zdecydowanie wyższym niż w pozostałych województwach. Zależy nam, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni z naszego województwa aplikowali o dofinansowanie w ramach tego działania – mówił wicemarszałek Grzegorz Świercz.
Podczas spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżyli przedsiębiorcom ogólny proces ubiegania się o dofinansowanie, sposób składania wniosków oraz rozstrzygnięcia konkursu.

- Jako województwo budujemy sieć szkieletowo – dystrybucyjną , a sieci dostępowe czyli odcinek między węzłem a mieszkańcem do jego domu będą budowali przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła na dofinansowanie projektów z tego zakresu ponad 50 milionów euro - mówił Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Do 15 lipca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II. 1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Rozwoju Polski Wschodniej. 

Źródło: www.sejmik.kielce.pl