Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Polska, kraj wielu małych projektów FTTH/B

Data opublikowania: 17 czerwca 2013

Liczba gospodarstw domowych mogących skorzystać ze światłowodowych internetowych łączy dostępowych jest w Polsce znacznie wyższa, niż wynika to ze statystyk podawanych przez Komisję Europejską, czy też FTTH Council Europe.

– Projekty, w których uczestniczyliśmy, zaowocowały tym, że na koniec 2012 roku ok. 80 tys. gospodarstw domowych w Polsce było podłączonych światłowodem do internetu. Aktualnie uczestniczymy w projektach, które do końca 2014 roku powinny przynieść kolejne 140 tys. podłączonych mieszkań – mówi Bartosz Wróbel, dyrektor rozwoju i sprzedaży do klientów kluczowych w firmie Elmat. W jego opinii, w końcu roku 2014 łącza FTTH (światłowód do domu) i FTTB (światłowód do budynku) zbudowane z udziałem Elmat może mieć od 186 tys. do nawet 250 tys. gospodarstw domowych.

Uwzględniając to, że Elmat nie jest uczestnikiem wszystkich projektów, w wyniku których ma powstać światłowodowa ostatnia mila, można postawić tezę, że rzeczywista liczba mieszkań z łączami FTTH/B jest wyższa niż mówiące o mniej niż 100 tys. mieszkań z internetem w technologii FTTH/B dane podawane przez Komisję Europejską, czy FTTH Council Europe.

Finansowe poślizgi

Elmat zajmuje się produkcją sprzętu i kabli światłowodowych, dystrybucją rozwiązań aktywnych do sieci szerokopasmowych, a także m.in. doradztwem projektowym i wykonawczym oraz doradztwem finansowym przy projektach telekomunikacyjnych.

– Czasami jesteśmy również inżynierem kontraktu nadzorując implementację nowych technologii lub – w dużych projektach pod klucz (szczególnie zagranicznych) – generalnym wykonawcą – dodaje Bartosz Wróbel.

Firma przy realizacji projektów światłowodowych sieci dostępowych współpracuje zarówno operatorami telewizji kablowej i operatorami telekomunikacyjnymi, jak i z małymi dostawcami internetu (ISP), z jednostkami samorządu terytorialnego (przy budowie sieci miejskich i gminnych, a także w projektach POIG 8.3), a od dwóch lat również z deweloperami budującymi nowe budynki mieszkalne.

Dyrektor Wróbel przyznaje, że ubiegły rok na rynku budowy sieci dostępowych FTTH/B był w Polsce słabszy niż oczekiwano.

– Spodziewaliśmy się boomu już pod koniec I kwartału. Tymczasem niektórzy nasi klienci, którzy pozyskali dotacje z POIG 8.4, mieli opóźnienia w uruchomieniu realizacji projektów i w efekcie ruszyły one dopiero w II połowie roku – mówi.

Według dyrektora, przyczynami opóźnień był problemy dotyczące finansowania – zarówno w części własnej (np. zbyt optymistycznie oceniono możliwości finansowe, a na dodatek banki zaczęły traktować firmy zajmujące się budową sieci tak samo jak firmy budowlane i zaostrzyły także im warunki udzielania kredytu), jak zaliczek wypłacanych z funduszy unijnych – oraz spraw związanych z projektowaniem sieci.

Więcej czasu niż wstępnie prognozowano, zajęło przeprowadzenie przez beneficjantów dofinansowania przetargów, tak by były one zgodne z unijnymi procedurami. Także – mimo korzystnych dla operatorów zmian w prawie wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód zajmuje operatorom więcej czasu niż optymistycznie szacowali.

– Nastąpiło przesunięcie w czasie projektów, ale obserwujemy trend wzrostowy liczby budowanych łączy – mówi Wróbel.

Daleko za liderami

Dyrektor przyznaje, że na tle Europy Polska wypada dość blado.

– Do projektów realizowanych w Europie dostarczamy co dwa tygodnie sprzęt potrzebny – jak szacujemy – do podłączenia od 13 tys. do 20 tys. gospodarstw domowych. W 2012 roku był duży popyt ze Szwecji. W tym roku wzrósł on we Francji – mówi.

Szwecja to jeden z europejskich liderów FTTH/B. Według danych FTTH Council Europe w końcu ubiegłego roku w tym skandynawskim kraju było blisko milion klientów korzystających ze światłowodowego dostępu do internetu, co stawiało Szwecję na pierwszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Z kolei we Francji w ostatnich miesiącach najwięksi operatorzy, w tym France Telecom, zaczęli intensywne inwestycje w łącza FTTH/B. Rząd Francji zakłada, że do końca 2017 roku połowa tamtejszych gospodarstw domowych będzie miała możliwość korzystania z internetu za pomocą takich łączy.

Na podstawie kontraktów, w których uczestniczy Elmat, można powiedzieć, że w Polsce realizowanych jest kilkaset małych i średnich projektów światłowodowych sieci dostępowych i zaledwie kilka dużych prowadzonych przez duże telekomy lub sieci telewizji kablowej.

Budzą się deweloperzy

– W miastach dominuje technologia FTTB, z której korzystają obecnie wszyscy główni gracze – twierdzi dyrektor Wróbel. Zwraca uwagę, że deweloperzy budujący nowe mieszkania na razie niezbyt często sięgają po światłowody. Liczbę łączy FTTH/B w oddanych przez nich w ostatnim roku budynkach szacuje na ponad 3 tys.

– Większość obecnie budowanych budynków mieszkalnych pozwolenia budowlane dostało przed wejściem w życie rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gdy nie było wynikającego z rozporządzenia obowiązku montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, deweloperzy nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów. Teraz wyraźnie rośnie liczba zapytań z ich strony o technologie światłowodowe – mówi.

Z obserwacji Elmatu wynika, że ok. 35 proc. światłowodowych sieci dostępowych klienci firmy realizują w technikach napowietrznych wykorzystując istniejące słupy energetyczne oraz latarnie. Jedynie ok. 11 proc. łączy budowanych jest w oparciu o kanalizację dzierżawioną od innych operatorów. To nie powinno dziwić, bo wiele projektów jest prowadzonych w obszarach internetowych białych plam. Reszta łączy budowana jest systemem mikrokanalizacji.

– Od 12 proc. do 15 proc. projektów prowadzonych jest w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu technologii kabli łatwego dostępu i kabli abonenckich – dodaje dyrektor Wróbel.

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/polska-kraj-wielu-malych-projektow-ftth-b.html