Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Darmowe szkolenia z 8.4 POIG

Data opublikowania: 9 listopada 2012

Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje jednodniowe, bezpłatne szkolenia w Warszawie w zakresie wymagań formalno-merytorycznych naborów wniosków w ramach działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Szkolenia odbędą się 16 i 19 listopada 2012 r. (szkolenie zaplanowane na 15 listopada zostało odwołane).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na poszczególne terminy jest ograniczona. W przypadku małej liczby zgłoszeń Władza Wdrażająca Programy Europejskie zastrzega możliwość odwołania szkolenia. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Beneficjentów działania 8.4 PO IG.

więcej informacji i formularze zgłoszeniowe: WWPE

źródło: WWPE