Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC

Data opublikowania: 15 maja 2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla wszystkich 4 obszarów województwa świętokrzyskiego.

Na obszarach: kieleckim cz. A i kieleckim cz. B oraz sandomiersko-jędrzejowskim cz. A  do dofinansowania zakwalifikowane do dofinansowania zostały projekty firmy Gladmar Investments natomiast na obszarze sandomiersko-jędrzejowskim cz.B  zakwalifikowany został projekt firmy Nashford Investments – oba te podmioty są powiązane z grupą kapitałową Nokii, wspieranej przez fundusz inwestycyjny InfraCapital.

Wyniki oceny dla innych obszarów są dostępne na stronie: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/aktualizacja-na-stron%C4%99-wwww-12052017.pdf

Ilościowo, w skali całego kraju, aktualnie największym beneficjentem jest Netia, której projekty uzyskały rekomendację na 15 obszarach konkursowych. Projekty Orange zdobyły dotacje na 12 obszarach, a  spółek z grupy Nokia/InfraCapital uzyskały rekomendację na 9 obszarach.