Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC

Data opublikowania: 15 maja 2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla wszystkich 4 obszarów województwa świętokrzyskiego.

Na obszarach: kieleckim cz. A i kieleckim cz. B oraz sandomiersko-jędrzejowskim cz. A  do dofinansowania zakwalifikowane do dofinansowania zostały projekty firmy Gladmar Investments natomiast na obszarze sandomiersko-jędrzejowskim cz.B  zakwalifikowany został projekt firmy Nashford Investments – oba te podmioty są powiązane z grupą kapitałową Nokii, wspieranej przez fundusz inwestycyjny InfraCapital.

Wyniki oceny dla innych obszarów są dostępne na stronie: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/aktualizacja-na-stron%C4%99-wwww-12052017.pdf

Ilościowo, w skali całego kraju, aktualnie największym beneficjentem jest Netia, której projekty uzyskały rekomendację na 15 obszarach konkursowych. Projekty Orange zdobyły dotacje na 12 obszarach, a  spółek z grupy Nokia/InfraCapital uzyskały rekomendację na 9 obszarach.