Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Informacje z warsztatów pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”

Data opublikowania: 20 stycznia 2017

W dniu 18 stycznia odbyły się warsztaty organizowane przez UKE pt. „Wykorzystanie infrastruktury w POPC”. Warsztaty były okazją do bezpośredniego spotkania i wymiany informacji  pomiędzy operatorami RSS a potencjalnymi beneficjentami działania 1.1 POPC. Jedną z omawianych kwestii były regulacje prawne dotyczące zakazu powielania infrastruktury oraz sposoby weryfikacji powielonych przebiegów. Szczegóły dostępne są na stronie UKE: http://www.uke.gov.pl/warsztaty-wykorzystanie-infrastruktury-w-popc-zakonczone-21244