Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Jednostki oświatowe do podłączenia w ramach POPC na mapie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 9 listopada 2016

W ramach drugiego naboru  dla działania 1.1 POPC Operator Sieci Dostępowej musi zapewnić usługę podłączenia wszystkich Jednostek oświatowych w danym obszarze konkursowym do Punktu Wymiany Ruchu (PWR). Rolę PWR mogą pełnić węzły Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Aby ułatwić potencjalnym beneficjentom przygotowanie wniosku o dofinansowanie, Województwo Świętokrzyskie zobrazowało na jednej mapie przebieg Regionalnej Sieci Szerokopasmowej oraz lokalizację Jednostek oświatowych przeznaczonych do podłączenia.

Mapa dostępna jest na portalu: http://sipws.wrota-swietokrzyskie.pl/?gpw=dd29fd27-0617-4006-b8ce-f672f352b648  - w menu po lewej stronie należy rozwinąć zakładkę „Sieć Szerokopasmowa Województwa”. Wraz ze zwiększaniem skali zwiększa się także szczegółowość informacji. Wykorzystując funkcję oznaczoną literką „i” można wyświetlić szczegółowe informacje o danym obiekcie. Oczywiście, w celu podłączenia danej placówki do PWR można skorzystać z pełnej gamy usług oferowanych przez Operatora RSS  poczynając od dzierżawy kanalizacji, włókien, lambdy, na łączach dzierżawionych i VPN-ach (L2,L3) kończąc (szczegóły na stronie: http://oswss.pl ).