Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Data opublikowania: 23 listopada 2015

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk. W roku 2015 za organizację ww. wydarzeń odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim konkursu i konferencji jest „Cyberprzestępczość”.

W dniu 28 września 2015 r. w MSW odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która dokonała oceny 7 złożonych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 17 – 18 grudnia br. w Luksemburgu. Podczas tej konferencji zostanie zaprezentowany Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”.

Projekt ten jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli części społeczeństwa, która masowo korzysta z dobrodziejstw Internetu. Młodzi ludzie wykorzystują Internet głównie dla zabawy, grając w gry on-line, korzystając z portali społecznościowych i multimedialnych komunikatorów, ale również do nauki. Łączą się z internetem w domu i szkole, poprzez komputery, tablety, telefony, jest to ich nieodzowna część życia. Ich obecność w internecie niesie ogromne zagrożenie, jeśli jest nieświadoma. Dlatego istnieje potrzeba edukowania dzieci i młodzieży na temat zalet ale i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, tak aby mogły w pełni bezpiecznie korzystać z Internetu. W projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zostały wykorzystane spotkania z funkcjonariuszami Policji, którzy przestrzegają swoim doświadczeniem i wiedzą zawodową, że nieodpowiedzialne zachowania prowadzą do poważnych konsekwencji.

Dodatkowo nauczyciele poświęcają lekcje tematyce zagadnień cyberprzemocy, aby uzupełnić wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie problematyki wynikającej z korzystania z sieci. Konkurs plastyczny i multimedialny kolejny raz skłania uczniów do zastanowienia się nad zagadnieniem, ale czyni to w sposób przyjemny dla ucznia. Do działania w projekcie zachęcają uczniów nagrody dla zwycięskiej pracy, wyróżnienia, prestiż konkursu. Celami projektu było upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym
i gospodarczym.

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 r. i od tego czasu miało miejsce w sumie pięć jego edycji. Projekt współtworzyła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach razem z Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto w projekcie zaangażowała się Fundacja „Dzieci Niczyje”, firmy z branży komputerowej oraz portale społecznościowe. Wstępem dla projektu było zorganizowanie szkolenia dla ponad 50 policjantów pionu prewencji i kryminalnego w celu przygotowania ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla dzieci i młodzieży. Szkolenia przeprowadzone zostały przez pracowników Microsoftu, Fundacji „Dzieci Niczyje” oraz policjantów KWP Kielce, którzy poprzez wykład interaktywny i prezentacje multimedialne zaprezentowali policjantom materiał edukacyjny "W sieci" oraz "3..2..1..Internet".

Szkolenia miały za zadanie przygotować policjantów do spotkań z młodzieżą szkolną i dziećmi. Kolejnym etapem były spotkania funkcjonariuszy Policji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Spotkania miały za zadanie wyjaśnić młodzieży i dzieciom problemy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Spotkania były organizowane w szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Następnym etapem było prowadzenie przez nauczycieli lekcji związanych z tematyką bezpiecznego serfowania w sieci oraz możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. W kolejnym etapie ogłoszony został konkurs, w ramach którego uczniowie przygotowywali prace plastyczne i multimedialne, związane z tematyką projektu.

Rodzaj pracy konkursowej zależny był od poziomu edukacyjnego. Na koniec została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu, uczniom i nauczycielom wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Zaprezentowane zostały prace plastyczne uczniów. W wyniku dużego zainteresowania projektem przez szkoły oraz z powodu ogromnej aktywności biorących w nim udział uczniów, systematycznie co rok odbywają się kolejne edycje „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Co rok system szkoleń odbywa się w podobny sposób, zmieniane są jednak tematy konkursu dla uczniów. W 2015 r. istniały 3 kategorie konkursu. Pierwsza dedykowana była uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy przygotowywali pracę plastyczną, która mogłaby być wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Druga dotyczyła uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy indywidualnie przygotowywali folder promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet".

Ostatnią kategorię konkursu tworzyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowywali spot informacyjny promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Na zakończenie projektu została zorganizowana konferencja połączona z inauguracją nagrodzonych i wyróżnionych uczniów biorących udział w konkursie. W czasie konferencji zaprezentowali się m.in. funkcjonariusze KWP Kielce, którzy omówili przejawy cyberprzestępczości oraz skalę zjawiska, pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje, którzy przedstawili najnowszą kampanię społeczną "Przytul Hejtera" czy dr Jakub Takosoglu – Prodziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiem prezentujący fascynujący materiał o temacie Z Ziemi na Marsa. Ciekawą oprawą wydarzenia był fakt, iż nagrodzeni laureaci konkursu mieli okazję odebrać nagrody przekazywane przez prawdziwego łazika marsjańskiego, a wśród nagród znajdowały się koszulki z nadrukiem zwycięskiej pracy plastycznej.

Dodatkowo w 2015 r. miał miejsce II Przegląd plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców o tematyce "Czy internet jest dla dzieci?" Warunkiem uczestnictwa w projekcie było podobnie jak poprzednio przeprowadzenie spotkania z funkcjonariuszem Policji, przeprowadzenie zajęć przez nauczyciela, których celem było zapoznanie dzieci z zaletami i zagrożeniami jakie powstają w wyniku korzystania z Internetu, a na koniec wykonanie prac przestrzennych o temacie "Komputer lub Robot XXV Wieku". Dla wykonanych prac została następnie zorganizowana wystawa przy okazji konferencji kończącej projekt “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”.

Połączenie szkoleń z organizowanym konkursem na prace plastyczne i multimedialne jest wysoce atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, łączy przyjemne z pożytecznym, zachęca do rozważań nad tematem, uczy i rozwija. Planowane są kolejne etapy projektu z uwagi na coroczny sukces.

Świętokrzyski projekt jest pierwszym w kraju kompleksowym podejściem do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Imponująca jest również skala objętych projektem 12.063 dzieci wieku przedszkolnym i uczniów na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt powstawał w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - naczelnika Wydziału dw. z Cyberprzestępczością asp. Dominika Rozdziałowskiego i pracownika Wydziału Prewencji asp. sztab. Pawła Sieczkowskiego, mgr Anny Trawki, kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej i Multimedialnej ŚCDN oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Biura Społeczeństwa Informacyjnego – Pana Jarosława Wachowskiego i Pana Tomasza Krawca.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad projektem sprawowali: Radio Kielce, TVP Kielce, Echo Dnia.