Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Relacja i prezentacje z konferencji KFS „Nowe otwarcie”

Data opublikowania: 6 listopada 2015

Ponad 200 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy i organizacje pozarządowe uczestniczyło w Konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Nowe otwarcie”, która odbyła się 4 listopada 2015 roku w Warszawie.

Otwarcia konferencji dokonała Lidia Kozłowska, zastępca prezesa UKE. Podkreśliła ona, że choć odbywa się ona już po raz dwunasty, to jej formuła się nie wyczerpała.  – "Branża telekomunikacyjna rozwija się szybko i ciągle  pojawiają  się nowe wyzwania" – mówiła Lidia Kozłowska.  

Zauważyła że konferencja „Nowe otwarcie” odbywa się w szczególnym okresie, ponieważ podsumowuje osiągnięcia w zakresie rozwoju inwestycji szerokopasmowych z poprzedniej perspektywy unijnej, z drugiej przedstawia szanse i wyznania, jakie stoją przed operatorami, który będą uczestniczyć w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC).

Nie bez powodu więc pierwsza prezentacja skupiała się na podsumowaniu realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Stanisław Dąbek, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji poinformował, że spośród 14 projektów sieci regionalnych, które monitoruje jego resort, tylko czety nie zostały jeszcze zakończone – w województwach: małopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i śląskim. - "Powinny się one zakończyć do końca listopada" – mówił Stanisław Dąbek, choć Małopolska Sieć Szerokopasmowa, przed kilku dniami, uzyskała zgodę od zarząd województwa małopolskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu sieci regionalnej z 30 listopada 2015 roku na 31 grudnia 2015 roku.

Na koniec swojego wystąpienia Stanisław Dąbek dokonał ciekawego porównania. - "Za kwotę, za jaką wybudowano  29 953 km światłowodowych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych, można by wybudować 83 km autostrad" – mówił Stanisław Dąbek.  Z wyliczeń MAiC wynika, że jeden kilometr sieci regionalnej kosztował 106 tys. zł, podczas gdy jeden kilometr autostrady  to wydatek 38 mln zł.  Czy więc budowa sieci regionalnych w Polsce była droga? – "W Wielkiej Brytanii koszty wybudowania kilometra takiej sieci oszacowano  na  50 tys. euro, a więc mniej więcej dwa razy drożej niż u nas" - podkreślił Stanisław Dąbek.

W następnej prezentacji Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dokonał podsumowania wydatkowania środków unijnych  na budowę sieci. W sumie na ponad 850 projektów sieci szerokopasmowych realizowanych w perspektywie unijnej 2010-2013 wydano 6,84 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 4 mld zł. Dzięki tym środkom powinno powstać 58 745 km sieci, a dostęp do Internetu może uzyskać 9 mln osób.

- "Co ważne, z poprzedniej  perspektywy finansowej wyciągnęliśmy istotne wnioski. Jednym z nich jest objęcie inwestycji szerokopasmowych jednym program pomocowym POPC" - mówił Rafał Sukiennik.

Marek Ostanek, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi przedstawił najnowsze dane na temat stanu pokrycia Polski infrastrukturą i usługami szerokopasmowymi. Te informacje UKE pozyskuje na podstawie prowadzonej od pięciu  lat inwentaryzacji sieci. Marek Ostanek podkreślił, że coraz więcej podmiotów przekazuje takie dane. I tak podczas inwentaryzacji za rok 2010 informacje o swej infrastrukturze przekazało do UKE 1288 podmiotów (operatorzy, jst, przedsiębiorstwa usług publicznych). W ubiegłym roku było to już 3396 podmiotów. Jest to wzrost o 264 proc.

Według danych z ostatniej inwentaryzacji w 2014 r. w naszym kraju odnotowano 15 proc. przyrost sieci światłowodowych i na koniec ubiegłego roku długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 315 tys. km.

Na konferencji KFS znalazło się też miejsce dla przedstawienia zasad działania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą danych (PLI CBD), którą zarządza UKE. Jej pierwszą funkcjonalnością jest udostępnianie służbom  powołanym do niesienia pomocy (Pogotowie Ratunkowe, policja, GOPR), informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy. O kilku miesięcy PLI DBD wykorzystywana jest także do wymiany informacji pomiędzy operatorami  w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru.

Jak poinformował Tomasz Karamon, dyrektor Departamentu Techniki w UKE poprzez PLI CDB przeniesiono już 353, 6 tys.  numerów w sieciach mobilnych i 2,3 tys. numerów w sieciach stacjonarnych. Przy czym wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru przez PLI CBD w sieciach ruchomych odbywa się od końca czerwca, a od października w sieciach stacjonarnych. Tomasz Karamon zwrócił uwagę, że  klienci operatorów uaktywnili się szczególnie po wakacjach. - We wrześniu przeniesione przez PLIC CBD blisko 134 tys. numerów, a w październiku blisko118 tys. numerów.  - Jedną za korzyści wykorzystania PLI CBD do przenoszenia numerów jest ujednolicenie procesów związanych z przenoszeniem numerów - podkreślał Tomasz Karamon.

Eliza Pogorzelska, zastępca dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przedstawiła Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – konkursy w ramach I osi POPC, czyli na budowę sieci szerokopasmowych. Przypomniała ona, że konkurs w ramach I osi POPC prowadzony będzie w trybie konkursowym i został on ogłoszony 30 września 2015 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie planowany jest od 2 listopada do 30 grudnia 2015 r., a do pierwszego konkursu wyznaczono 229 obszarów interwencji. Natomiast kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w pierwszym to 60 mln zł.

Z kolei Luzia Czyż-Trzcianowska, dyrektor Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w UKE omówiła wymagania dla beneficjentów POPC w zakresie obowiązku świadczenia zapewnienia dostępu hurtowego oraz zaleceń w zakresie standardów technicznych sieci i infrastruktury.  Podkreśliła ona, że sieci budowane w ramach POPC muszą zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości 30 Mb/s (dowlowd) i 10 Mb/s (udploud), a w przypadku oferty dostęp do Internetu 100 Mb/s \(100 Mb/s/30 Mb/s)

Konferencję zakończyła debata  pt. „Oczekiwania rynku dotyczące wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020”, którą poprowadził – dr Krzysztof Heller. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele izb branżowych: Piotr Marciniak – KIKE, Jerzy Straszewski – PIKE, Eugeniusz Gaca – KIGEiT oraz Wiesław Paluszyński – PIIT.

- "Jednym  z oczekiwań branży jest, że dla operatorów z sektora MSP będzie organizowany więcej niż jednak konkurs w ramach POPC" - mówił Jerzy Straszewski, prezes PIKE.

Źródło: Polska Szerokopasmowa