Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Konferencja

Data opublikowania: 5 października 2015

W ramach realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w dniu 8 października 2015 r. zostanie zorganizowana konferencja z udziałem operatorów dostępowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na konferencję zostaną zaproszeni lokalni i regionalni przedstawiciele (właściciele) firm telekomunikacyjnych zainteresowani korzystaniem z powstającej w województwie świętokrzyskim sieci szerokopasmowej w charakterze „operatorów ostatniej mili”.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny stanu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Zostaną omówione aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne korzystania z sieci przez „operatorów ostatniej mili”.

Miejsce konferencji:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ul. ks. P. Ściegiennego 13

25-033 Kielce

Termin i godziny:

8 października 2015r. od godziny 10:30 do godziny 14:30