Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

95 proc. sieci szerokopasmowej w Polsce Wchodniej gotowa

Data opublikowania: 24 lipca 2015

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel przewodniczyła obradom XX Komitetu ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania przedstawiono stan realizacji regionalnych projektów SSPW. Wydano także rekomendacje dotyczące dalszych działań w projektach składających się na warte blisko 1,5 mld zł przedsięwzięcie finansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SSPW obyło się w formie wideokonferencji. Uczestniczyli w nim marszałkowie województw Polski Wschodniej lub ich zastępcy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektroniczne (UKE).

Iwoan Wendel podkreśliła, że w ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie prac budowlanych, dzięki czemu w Polsce Wschodniej wybudowano już blisko 95 proc. z planowanych 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej (2896 km w województwie lubelskim, 1852 km – podlaskim, 1397 km – świętokrzyskim, 2275 km – warmińsko-mazurskim i 1685 km – podkarpackim). Na Podkarpaciu postęp prac projektowych i budowlanych jest najniższy. Dlatego beneficjent i wykonawca powinni pilnie podjąć działania, które zapewnią terminową realizację przedsięwzięcia.

Dodatkowo w ramach projektów SSPW przeszkolono niemal 6,9 tys. osób, co stanowi blisko 90 proc. liczby docelowej (7730). Do końca sierpnia br. wszystkie regiony powinny zakończyć instalację światłowodów oraz wyposażanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, jak również przyspieszyć procedury odbioru wybudowanych odcinków sieci. Priorytetem jest także podpisanie przez województwo podlaskie i świętokrzyskie umowy z Operatorem Infrastruktury oraz zakończenie komponentu szkoleniowego w tych regionach. Za kluczowe w realizacji projektów SSPW członkowie Komitetu uznali też przyspieszenie działań dotyczących opracowania i zatwierdzenia przez UKE oferty dla operatorów telekomunikacyjnych.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to przedsięwzięcie składające się z pięciu projektów realizowanych przez samorządy województw makroregionu. Ich łączna wartość to blisko 1,5 mld zł, z czego 1 mld zł to unijne dofinansowanie. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja, zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu 90 proc. gospodarstw domowych oraz wszystkim instytucjom publicznym i przedsiębiorcom działającym w makroregionie.

Źródło: Polska Szerokopasmowa