Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Raport UKE: Rynek internetu w Polsce urósł o ponad 11 proc.

Data opublikowania: 2 lipca 2015

W 2014 r. 90 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do sieci, a z Internetu w  korzystało ponad 13 mln abonentów. Wartość rynku Internetu w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 5,1 mld zł., co  oznacza wzrost o 11,5 proc. w porównaniu do roku wcześniej. Był to zarazem jedyny segment rynku telekomunikacyjnego w Polsce, który oparł się spadkom - wynika z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE szacuje, że w 2014 r.  łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł. Oznacza to, że po raz kolejny łączna wartość rynku zmalała, tym razem o 2,6 proc. względem stanu na koniec 2013 r. Spadki dotknęły w szczególności segment telefonii ruchomej, gdzie operatorzy odnotowali 5,1 proc. straty oraz telefonii stacjonarnej – spadek o 12,7 proc.

W tym kontekście wzrosty na rynku internetowym, to bardzo dobra wiadomość dla operatorów. Jednak najbardziej korzystają na tym operatorzy oferujący usługi  mobilne. I tak  firmy świadczące dostęp do sieci za pośrednictwem LAN-Ethernet zanotowały spadek przychodów (o 5,82 proc.)  Natomiast usługa świadczone za pośrednictwem modemów mobilnych przyniosły operatorom  o 32,32 proc. więcej przychodów niż w 2013 r. W efekcie około 1/3 wartości rynku internetowego pochodziła właśnie z usług świadczonych za pośrednictwem modemów mobilnych.

Maleje natomiast rola technologii xDSL. Jej udział w rynku internetowym pod względem wartości w 2014 r. był o 3 pp. niższy niż w 2013 r i wyniósł nieco ponad 27 proc.

W 2014 r. 45 proc. użytkowników Internetu wykorzystywało do łączenia się z siecią modemy mobilne. To powoduje, że zmniejsza się różnica pomiędzy liczbą osób korzystających z łącza stacjonarnego (7,2 mln abonentów) a dostępu mobilnego (blisko 6 mln). Duża popularność mobilnego Internetu sprawia też, że Polska należy do krajów z jednym z najwyższych wskaźników penetracji tą usługą w Unii Europejskiej zajmując pod tym względem piąte miejsce. W przypadku internetu stacjonarnego wciąż nadal jednak Polska jest poniżej średniej europejskiej.

Gorszą wiadomością dla operatorów jest natomiast fakt, że na rynku internetowym zmalał miesięczny przychód na jednego abonenta. W 2014 r. wyniósł on 32,9 zł, czyli o 2,24 zł mniej niż w 2013 r.

W 2014 r. liderem wśród dostawców Internetu (łącznie stacjonarnego i mobilnego) pozostawał Orange, który świadczył usługę dostępu do sieci dla 29,1 proc. użytkowników.

Jest to jednak o ok. 3  pp. mniej niż w 2013 r. Drugim przedsiębiorcą pod względem bazy klientów usługi internetowej był Polkomtel (8,8 proc.), a trzecim T-Mobile (8,3 proc.). Dopiero czwarte miejsce przypadło UPC, największej sieci kablowej w Polsce, z udziałem 7,6 proc. w rynku. Ogółem zaś podłączenie do sieci za pośrednictwem modemu kablowego wykorzystywało 19 proc. abonentów internetowych w Polsce..

Z technologii WLAN I LAN-Ethernet w Polsce w 2014 r. korzystało w sumie około 11 proc. użytkowników Internetu. Każda z nich wygenerowała 0,38 mln zł przychodu.

W przypadku tych technologii istnieje wiele podmiotów, które świadczą swe usługi dla stosunkowo małej liczby odbiorców. Żaden z przedsiębiorców świadczących usługi w technologii WLAN nie przekroczył 3 proc. udziałów w rynku. W przypadku łączy LAN-Ethernet największą liczbę abonentów w 2014 r. miała firma Internetia. Z jej usług korzystało 16,5 proc. użytkowników tej technologii. O ponad 12 pp. mniejszy udział w rynku miał kolejny przedsiębiorca, Koba.

W 2014 r. ponad 45 proc. użytkowników korzystało z Internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Jednak w związku z szybkim rozwojem usług wymagających łączy o dużej przepływności klienci coraz częściej decydują się na zdecydowanie szybszy dostęp do sieci.  Blisko 24 proc. abonentów miało dostęp do sieci o szybkości od 10 Mb/s do 30 Mb/s. Liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126 proc., a korzysta z nich nieco ponad 5 proc. abonentów.

UKE w raporcie zwraca uwagę, że pod względem kosztów korzystania z usług internetowych, Polska z reguły jest poniżej średniej unijnej. Tylko w jednym przypadku stawka za Internet stacjonarny w Polsce przekroczyła nieznacznie średnią europejską. W przedziale od 1 Mb/s do 4 Mb/s średnia europejska cena wyniosła 28,02 Euro. Stawka obowiązująca w Polsce kształtowała się natomiast na poziomie 28,68 Euro. Najwyższe koszty z tytułu korzystania ze stacjonarnego dostępu do sieci w 2014 r. ponosili mieszkańcy Cypru, Irlandii i Hiszpanii. Najniższe z kolei ceny obowiązywały w krajach takich jak Estonia, Litwa, Łotwa i Słowacja.

Klienci polskich operatorów coraz częściej dają się przekonać do kupowania kilku usług w pakiecie. Operatorzy mają tu ciągle spore rezerwy,  bo w porównaniu do innych krajów europejskich Polska miała w 2014 r. stosunkowo niski odsetek gospodarstw domowych sie na to decyduje. Kształtował się on na poziomie około 21 proc. i był to przedostatni wynik w całej Unii Europejskich. Średnia unijna wyniosła 46 proc. 

W sumie w Polsce z takiej opcji korzystało w ubiegłym roku około 4,2 mln osób. Najpopularniejszym pakietem w 2014 r. był zestaw Internetu stacjonarnego z telewizją, na który zdecydowało się 30 proc. klientów korzystających z usług pakietowych. 18,8 proc. klientów zdecydowało się natomiast na try usługi (telefonia stacjonarna + internet stacjonarny + telewizja). Usługi wiązane składające się z większej liczby składników w niewielkim stopniu wpływały na wartość całego rynku. W 2014 r. wygenerowały one mniej niż 2 proc,  przychodów.

Największe udziały w rynku pod względem liczby użytkowników kupujących pakiety w 2014 r. miał Orange (20,2 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się UPC (19,5 proc.). A Średni miesięczny przychód na abonenta kupującego usługi wiązane wyniósł w 2014 r. 41,02 zł.

W podsumowaniu autorzy  raportu UKE stwierdzają, że spadek przychodów z usług głosowych, w tym szczególnie telefonii stacjonarnej oraz w mniejszym stopniu mobilnej, a wzrost w segmencie dostępu do Internetu wyraźnie pokazuje trend, w jakim znajduje się obecnie rynek telekomunikacyjny w Polsce.  I patrząc w przyszłość należy więc mieć na uwadze przede wszystkim znaczny rozwój segmentu dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego.

Żródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/