Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Na co zwracać uwagę podczas korzystania z sieci?

Data opublikowania: 23 czerwca 2015

Na te pytania próbowali odpowiedzieć dziś eksperci i organizatorzy kolejnej edycji konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Podczas dzisiejszej konferencji wręczono nagrody dla uczniów za prace plastyczne. Z kolei rodzice wzięli udział w wykładach poświęconych bezpieczeństwu w sieci.

Największe wyzwanie stoi przed rodzicami. Muszą pamiętać, że kontrola dziecka w sieci to nie jest wkraczanie w jego prywatność. Boimy się o dziecko, troszczymy się o nie. Więc musimy wiedzieć, na jakie strony wchodzi – takie głosy najdobitniej było słychać.

Konkurs miał na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, także uczyć uczniów i ich rodziców, jak w pełni wykorzystać sieć do udziału w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w lekcjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, spotkali się także z funkcjonariuszami wydziału do walki z cyberprzestępczością.

Organizatorami spotkania są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

żródło: http://kielce.tvp.pl/