Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Rząd promuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Data opublikowania: 2 czerwca 2015

Polska to jedyny kraj UE, który zdecydował się na utworzenie programu poświęconego szeroko rozumianej cyfryzacji – powiedziała minister Maria Wasiak podczas briefingu prasowego poprzedzającego konferencję promującą Program Polska Cyfrowa (PO PC), która 26 maja 2015 r. odbyła się w Warszawie.

- Wyjątkowość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa polega na tym, że znalazły się w nim  wszystkie obszary związane z cyfryzacją – przekonywał Roman Dmowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Wiceszef MAC mówił o tym, że „PO PC to bardzo konkretne narzędzie, które z jednej strony ma zapewnić dostęp do internetu szerokopasmowego (I oś), co będzie się odbywało w oparciu o e-usługi publiczne (II oś). Przy tym jeszcze chcemy pomóc osobom wykluczonym cyfrowo (III oś). Dzięki tym narzędziom mamy szanse na komplementarne działanie”.

Minister Dmowski przypomniał, że w ramach I osi wspierane będą projekty budowy sieci NGA (sieci nowej generacji) umożliwiające zapewnienie użytkownikowi końcowemu dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Promowana będzie nie tylko budowa nowych sieci, ale także rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów infrastruktury dostępowej.

Mówił też o tym, że w ramach II osi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizuje również własne projekty w obszarze interoperacyjności. Przez MAC złożone zostały wnioski o dofinasowanie następujących projektów:
- uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywatela i przedsiębiorcy,
- informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze, integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem krajowej szyny usług,
- dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eIDAS,
- jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko.

Wiceszef MAC przypomniał też, że aby bezpiecznie i kreatywnie korzystać z pojawiąjących się coraz to nowych możliwości, które oferuje gospodarka cyfrowa, niezbędne jest wyposażenie Polek i Polaków w każdym wieku w adekwatne kompetencje cyfrowe. Dla młodych osób jest to szansa na atrakcyjne zatrudnienie, sukces zawodowy, a dla osób starszych szansa na bardziej komfortowe i samodzielne życie. Podkreślał, że rozwijanie kompetencji cyfrowych Polaków jest niewątpliwie jednym z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych przed którymi stoi Polska.

Przypomniał także, że za realizację zadań związanych z wdrażaniem PO PC odpowiedzialna jest jednostka podległa ministrowi administracji i cyfryzacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej WWPE).

Z kolei minister Maria Wasiak mówiła o tym, że „Polska to jedyny kraj UE, który zdecydował się na utworzenie programu poświęconego szeroko rozumianej cyfryzacji.”

Szefowa MIR w rozmowie z dziennikarzami wspomniała, że faktyczna realizacja PO PC rozpoczęła się już pod koniec ubiegłego roku, kiedy ogłoszono pierwszy konkurs. Wsparcie  otrzymają projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych dostarczających e-usługi. Skróci to czas potrzebny na realizację różnego typów spraw oraz ułatwi kontaktu obywateli z urzędami.

– Polska Cyfrowa to program bardzo wymagający, stawiający przed nami duża wyzwanie cywilizacyjne i kulturowe – zaznaczyła minister Wasiak otwierając konferencję. Jednocześnie dodała, że jest on niezbędny. – Chciałabym, by dzisiejsza konferencja była rzetelnym forum wymiany zdań, opinii, uwag na temat wszystkich aspektów, które mogą się przysłużyć do jak najlepszego wykorzystania szansy na objęcie cyfryzacją wielu dziedzin życia i upowszechnienie technologii informacyjnych w społeczeństwie – podkreśliła minister.

W wydarzeniu uczestniczyła również wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel , która przedstawiła korzyści z projektów współfinansowanych z funduszy programu.

– Polska Cyfrowa jest jednym z elementów układanki całego systemu funduszy UE.  Działanie z niego realizowane będą komplementarne do tych podejmowanych z pozostałych programów – poinformowała na wstępie wiceminister. – Świat realny i wirtualny nawzajem się przenikają, współistnieją, a człowiek który jest w środku, musi dzisiaj w sposób umiejętny i rozważny korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych – dodała. Mówiąc o osiach priorytetowych wiceszefowa resortu podkreśliła, że nie działamy w próżni. Przywołała przykłady działań współfinansowanych z funduszy UE 2007-2013 i wykonanych z ich wsparciem przedsięwzięć, dotyczących m.in. budowy sieci szerokopasmowych. Podkreśliła, że zdobyte doświadczenia w tym zakresie z pewnością zaprocentują przy realizacji projektów finansowanych z programu Polska Cyfrowa.

Źródło: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego