Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

MAiC zaprasza na bezpłatne szkolenia w Kielcach w dniach 18-21 maja 2015 r.

Data opublikowania: 11 maja 2015

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uprzejmie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i będzie realizowana na terenie całego kraju od kwietnia do września 2015 r. Za organizację i prowadzenie szkoleń odpowiada firma Audytel S.A. 

Szkolenia odbędą się  w sali im. Tadeusza Koszarowskiego w Budynku Administracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy Artwińskiego 3c w Kielcach, w dniach 18-21 maja 2015 roku. 

Program obejmie 4 bloki tematyczne: 

  • 18 maja - Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych
  • 19 maja - Obsługa procesu inwestycyjnego
  • 20 maja - Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu
  • 21 maja - Budowa sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie etapu eksploatacji sieci 

W załączeniu przesyłam szczegółowy program szkoleń. 

Program szkoleń ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program szkoleń.

Warunki zapewniane przez organizatorów

  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej (format A4).
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  • Całodzienny serwis kawowy oraz obiad w formie bufetu.
  • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkoleń, z zakresu dotyczącego programu szkoleń.

Zapisy na szkolenia dostępne są na stronie www.szerokopasmowo.pl  Prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości do zainteresowanych służb i instytucji.