Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

MAiC zaprasza na bezpłatne szkolenia w Kielcach w dniach 18-21 maja 2015 r.

Data opublikowania: 11 maja 2015

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uprzejmie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i będzie realizowana na terenie całego kraju od kwietnia do września 2015 r. Za organizację i prowadzenie szkoleń odpowiada firma Audytel S.A. 

Szkolenia odbędą się  w sali im. Tadeusza Koszarowskiego w Budynku Administracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ulicy Artwińskiego 3c w Kielcach, w dniach 18-21 maja 2015 roku. 

Program obejmie 4 bloki tematyczne: 

  • 18 maja - Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych
  • 19 maja - Obsługa procesu inwestycyjnego
  • 20 maja - Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu
  • 21 maja - Budowa sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie etapu eksploatacji sieci 

W załączeniu przesyłam szczegółowy program szkoleń. 

Program szkoleń ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

W załączeniu przesyłam szczegółowy program szkoleń.

Warunki zapewniane przez organizatorów

  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej (format A4).
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  • Całodzienny serwis kawowy oraz obiad w formie bufetu.
  • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkoleń, z zakresu dotyczącego programu szkoleń.

Zapisy na szkolenia dostępne są na stronie www.szerokopasmowo.pl  Prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości do zainteresowanych służb i instytucji.