Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

  1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
  2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Świętokrzyskie i Lubelskie połączone siecią szerokopasmową

Data opublikowania: 4 maja 2015

Symbolicznego połączenia sieci światłowodowych województw: Świętokrzyskiego i Lubelskiego dokonano w piątek, 30 kwietnia w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział: wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Agata Binkowska i Kazimierz Kotowski, przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i władze lokalne.

Budowana w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", Regionalna sieć szerokopasmowa w Świętokrzyskiem składa się z 8 węzłów szkieletowych (Kielce, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Staszów, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, Włoszczowa) oraz 135 węzłów dystrybucyjnych. Węzły te są połączone kablami światłowodowymi, a sumaryczna długość całej sieci wynosi 1414 km. Podstawową funkcją węzłów szkieletowych jest „zbieranie ruchu” z węzłów dystrybucyjnych i przekazywanie na zewnątrz sieci – np. do światowej sieci Internet. Natomiast węzły dystrybucyjne służą do podłączania operatorów dostępowych czyli tych, którzy będą świadczyć usługi szerokopasmowe klientom końcowym.

Pierwszym punktem związanym z prezentacją sieci była wizyta w Klimontowie, gdzie nastąpiła prezentacja jednego ze 135 węzłów dystrybucyjnych. Funkcje, jakie pełnią poszczególne elementy węzła, w szczególności szafy dystrybucyjnej omówił Krzysztof Kowalczyk - kierownik projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie.

Zaprezentowano technologię realizacji sieci - bezwykopowo, za pomocą przewiertu sterowanego oraz wyprowadzenia kabla światłowodowego do szafy, do której teraz będą mogli podłączać się operatorzy końcowi i oferować tańszy i szybszy internet.

- To ogromny projekt, który daje duże możliwości mieszkańcom naszego regionu, w Klimontowie widzimy, jak przebiegają prace w mniejszych miejscowościach, w których teraz dostęp do szybszego internetu znacznie się poprawi - mówiła na miejscu Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ideą budowy regionalnych sieci szerokopasmowych jest przybliżenie punktu styku ze światową siecią Internet do miejsc, w których do tej pory nie były dostępne usługi szerokopasmowe lub nie było konkurencji w świadczeniu takich usług. Przedsięwzięcia te, w swym zamierzeniu, realizowane są dla operatorów dostępowych by obniżyć ich nakłady inwestycyjne poprzez eliminacje konieczności budowania długich drogich łączy do odległych lokalizacji. W efekcie, w wyniku realizacji projektów, oczekuje się pobudzenia rynku usług szerokopasmowych w miejscach, w których do tej pory było to nieopłacalne.

Sieci regionalne były realizowane przez poszczególne województwa, a następnie ich zadaniem było ich połączenie. Symbolicznie dokonano tego w Sandomierzu pomiędzy województwami Świętokrzyskim i Lubelskim.

- Jesteśmy w symbolicznym miejscu, które łączy kilka stuleci, gdyż właśnie tu powstawała sieć wodociągowa Sandomierza 500 lat temu. Teraz powstaje kolejna, ważna sieć, która pozwoli mieszkańcom na szybszy rozwój - powiedział witając gości Burmistrz Sandomierza, Marek Bronkowski.

Na uroczystości pojawili się m.in. Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Agata Binkowska i Kazimierz Kotowski, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Starosta Sandomierski Stanisław Masternak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szymańczak, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Ewelina Gładki oraz regionalni kierownicy projektuKrzysztof Kowalczyk (Świętokrzyskie) i Anna Pawlak (Lubelskie).

- Mogę tylko pogratulować tej inwestycji, która zmierza do szczęśliwego celu. Jestem przekonana, że to początek dobrej współpracy nie tylko na poziomie województw - mówiła Wojewoda Świętokrzyski,Bożentyna Pałka-Koruba.

- Dzięki takim projektom Polska Wschodnia nie będzie pojmowana jako ta gorsza, "wolniejsza". Cieszę się, że ten projekt jest realizowany tak szybko. Dostęp do sieci teleinformatycznej jest kluczowy w rozwoju miejscowości oddalonych od dużych miast - powiedział Marek Wójcik - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który zwrócił uwagę, że regiony Lubelski i Świętokrzyski przodują w realizacji projektu.

Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych w obu województwach zmierza do końca, aktualnie trwają postępowania dotyczące wyboru Operatora Infrastruktury – podmiotu, który będzie zarządzał wybudowaną siecią i świadczył usługi operatorom dostępowym.

- Jest mi bardzo miło, że możemy czerpać dobre wzorce od naszych sąsiadów, również od ich władz. Jest to dzień symboliczny, gdyż spełniamy swój obowiązek zapewniania ludziom dostępu do realizowania ich potrzeb. Świetnie się składa, że to właśnie w takim miejscu możemy się dziś spotkać, to swego rodzaju symbol. Ten projekt pokazuje też, że spełniane są idee Unii Europejskiej - ludzie się łączą, mogą realizować wspólne projekty dla wspólnych potrzeb. Jest to też dobra okazja do podziękowania pracownikom, którzy stworzyli kolektyw również przy współpracy województw - mówił Sławomir Sosnowski, marszałek Województwa Lubelskiego.

Połączenie sieci regionalnych ułatwi wzajemną migrację operatorów dostępowych działających w obu województwach co powinno przełożyć się na wzrost konkurencyjności na rynku usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także wydatnie zwiększy potencjał usługowy obu sieci.

- Łączymy dziś regiony, łączymy ludzi, piszemy kolejny rozdział historii naszego państwa i regionów skupionych w Projekcie Polski Wschodniej. Jego ideą jest wypełnienie tych przestrzeni, w których nie ma dostępu do Internetu. Ma być on szybszy i tańszy. Tą siecią dotrzemy do 90% mieszkańców województwa oraz 100% przedsiębiorstw - stwierdził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Wagę projektu podkreślał również członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski - Jest to projekt przełomowy dla naszego województwa. Uwidacznia się w nim idea wspólnych działań ponad podziałami miejskimi, powiatowymi czy wojewódzkimi. Widać, jak dobrze to połączenie sił 5 operatorów zaowocowało. To wszystko pomoże w realizowaniu działań całego województwa. Szybki internet jest teraz niezbędny dla szkolnictwa, nauki, rozwoju gospodarki. Gratuluję wszystkim, którzy pracowali przy projekcie - dodał Kazimierz Kotowski.

- To, co dziś ma miejsce, jest w pewnym sensie finalizacją działań projektu. Każde województwo tworzyło sieć u siebie, ale jej elementem było również łączenie się sieci wojewódzkich. Gratuluję Państwu tego, jak szybko przebiega ta inwestycja - powiedział Dariusz Szymańczak - dyrektor Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po zakończeniu uroczystości przy wieży ciśnień przy ul. Szkolnej w Sandomierzu, uczestnicy spotkania udali się na sandomierski Zamek, na którym nastąpiła prezentacja szczegółowych założeń projektu i stanu wykonania prac. Dokonali jej Krzysztof Kowalczyk i Anna Pawlak.

Żródło: www.sejmik.kielce.pl