Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Dostęp do sieci zyskają prawie wszyscy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i 100 procent firm oraz instytucji publicznych

Data opublikowania: 16 kwietnia 2015

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” - to przełomowy w historii regionu projekt telekomunikacyjny. Przedsięwzięcia polega na budowie tak zwanej szkieletowej sieci światłowodowej o długości 1422 kilometrów wraz z ośmioma węzłami szkieletowymi oraz 135 węzłami dystrybucyjnymi. Te ostatnie wyglądem przypominają większe szafy telekomunikacyjne, z których będzie można rozprowadzać sygnał bezpośrednio do mieszkańców. Przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do mniejszych miejscowości ułatwi operatorom wejście z usługą tam, gdzie do tej pory było to nieopłacalne z uwagi na duże koszty budowy sieci na własną rękę.

Generalnie dzięki realizacji inwestycji do końca tego roku 90 procent mieszkańców oraz 100 procent firm i instytucji publicznych w regionie uzyska możliwość dostępu do szybkiego internetu. Roboty ziemne związane z układaniem światłowodu, który oplecie całe województwo, są prawie na ukończeniu.

- Stan zaawansowania prac w branży budowlanej wynosi ponad 74 procent - mówi Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, które odpowiada za realizację inwestycji. Późną wiosną wykonany zostanie jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem technologicznym elementów przedsięwzięcia - przeprowadzenie kabla pod dnem Wisły, co umożliwi połączenie województwa świętokrzyskiego z lubelskim. Z kolei z Podkarpaciem region zostanie skomunikowany przez most na Wiśle w Połańcu. - Prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Przy takim tempie robót rokuję, że inwestycja będzie zakończona w terminie, czyli w lipcu - mówi Andrzej Sztokfisz.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski szuka głównego operatora sieci. Działanie te prowadzone są w trybie tak zwanego dialogu konkurencyjnego. Uczestniczą w nim trzy podmioty. _- Przygotowujemy dokumentację, na podstawie której te firmy mają złożyć ofertę - mówi zastępca dyrektora Andrzej Sztokfisz

Zewnętrzny operator będzie zarządzał siecią w imieniu jej właściciela, czyli samorządu województwa. To on dokona wyboru podmiotów, które zaczną świadczenie usług tak zwanej ostatniej mili. Chodzi o doprowadzenie internetu bezpośrednio do mieszkańców oraz instytucji i urzędów.

Źródło: www.echodnia.eu