Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
 • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015"

Data opublikowania: 10 marca 2015

Kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015" dedykowana jest dla uczniów wszystkich typów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Informacja o współfinansowaniu z EFRR

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele konkursu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojewoda Świętokrzyski,
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Kielce,
 • TVP Kielce,
 • Echo Dnia.

Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. Zaplanowane zostały następujące działania:

 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu:

 • Kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

  Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę plastyczną, która mogłaby być wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Uczniowie wykonują pracę samodzielnie w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Projekt powinien obejmować przód koszulki. Należy przyjąć założenie, że koszulka jest w białym kolorze. Praca plastyczna nie powinna zawierać elementów literniczych. Praca powinna być wykonana na arkuszu o formacie A3 – 297 mm x 420 mm w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem).

 • Kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

  Uczniowie indywidualnie przygotowują folder promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Wszystkie elementy graficzne muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia. Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć (uczniowie mogą natomiast wykorzystać własne fotografie). Folder należy opracować elektronicznie w postaci 4 stron formatu A5 (kartka A4 złożona na pół). Wersja ostateczna folderu powinna być dostarczona w postaci pliku typu .pdf.

 • Kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  Uczniowie przygotowują spot informacyjny promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Pracę wykonują w zespołach dwuosobowych. Długość spotu nie powinna przekraczać 1 min. (format plików .flv, .mp4, .avi., rozdzielczość min. 720p, )

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do udziału w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015", tzn.:

 • Prześlą formularz zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w terminie do 20 marca 2015 r.
 • Zorganizują spotkanie funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.
 • Przeprowadzą z uczniami zajęcia związane z tematyką konkursu.

Ważne:

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że uczniowie szkół podstawowych wykonują prace indywidualnie, a uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dwuosobowych zespołach.

Dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie ŚCDN.

Źródło: ŚCDN