Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Kolejna edycja przeglądu „Czy Internet jest dla dzieci”

Data opublikowania: 10 marca 2015

Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi zainaugurowało kolejną edycję Przeglądu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców – „Czy Internet jest dla dzieci”. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

Ideą przeglądu jest uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania z Internetu, promowanie wśród dzieci sztuki plastycznej, rozwijanie twórczego myślenia i stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko – rodzic. Tematem wiodącym II edycji jest Komputer lub robot XXI wieku.

Dziś dzieci miały okazję zaprezentować swoje pierwsze prace oraz pokazać swoje zdolności artystyczne podczas specjalnej akademii, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty i przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach.

- Konkurs to przede wszystkim uświadomienie, szczególnie tym najmłodszym internautom ale także ich rodzicom i opiekunom jak ważna jest troska o bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne zachowanie podczas serfowania w nim – powiedziała Ewelina Gładki z Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W I i II edycji przeglądu wzięło udział ok. 4500 przedszkolaków z 41 placówek oświatowych. Nagrody w konkursie są finansowane w ramach promocji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski – Województwa Świętokrzyskiego - Biuro Społeczeństwa Informacyjnego.

źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/44140-kolejna-edycja-przegladu-czy-internet-jest-dla-dzieci