Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Jak postępuje budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Data opublikowania: 3 marca 2015

W Warszawie obyło się XVIII posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania omówiono postęp rzeczowo-finansowy realizowanych w makroregionie projektów budowy sieci szerokopasmowej dokonany w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

– Kolejne miesiące będą kluczowe dla realizacji projektów, ponieważ do ukończenia inwestycji pozostało zaledwie 8 miesięcy. W związku z tym, beneficjenci muszą mobilizować wykonawców do przyspieszenia prac budowlanych oraz budowy węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych dla osiągnięcia założonych celów – podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która przewodniczyła spotkaniu.

Z planowanych 10 424 km sieci, dotychczas wybudowano odcinki o długości 6 776 km, co stanowi 65 proc. planu. Najwięcej kilometrów – 2498 – powstało w województwie lubelskim. W pozostałych województwach wybudowano: 1 688 km w województwie warmińsko-mazurskim, 1 166 w podlaskim, 799 km w świętokrzyskim, a w podkarpackim - 625 km. Podczas posiedzenia Komitetu podkreślono, że dla powodzenia całego projektu bezwzględnie konieczna jest intensyfikacja prac w województwie podkarpackim, gdzie zaawansowanie robót wynosi niespełna 30 proc.

Za najbardziej istotne aspekty realizacji projektów na obecnym etapie, członkowie komitetu uznali m.in.: utrzymanie tygodniowego monitoringu postępu prac SSPW, sprawne przeprowadzanie procedur związanych z odbiorami zaprojektowanej i wybudowanej sieci, nadrobienie opóźnień przez województwo podkarpackie w pracach budowlanych i zachowanie tempa budowy w pozostałych województwach, terminowe zakończenie postępowań związanych z wyborem operatora infrastruktury w województwach lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, a także niezwłoczne przedłożenie harmonogramu prac w zakresie ustalania oferty dla operatorów telekomunikacyjnych, zawierającej cennik oraz wzory umów, które będą obowiązywały w ramach projektów.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/jak-postepuje-budowa-sieci-szerokopasmowej-polski-wschodniej.html