Szczegółowa mapa reginalnej sieci szerokopasmowej

Data opublikowania: 22 marca 2016

Na portalu http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ została umieszczona mapa tematyczna Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa świętokrzyskiego zawierająca przebieg sieci wraz z lokalizacją studni i zasobników złączowych oraz węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych a także ze wskazaniem studni/zasobników, w których znajdują się złącza.

Mapa została sporządzona na podstawie dokumentacji powykonawczej - Województwo zastrzega sobie możliwość wprowadzania poprawek i zmian. Warstwy sieci szerokopasmowej zostały także udostępnione w ramach usługi WMS: http://usip.e-swietokrzyskie.pl/geoserver/SIPWS2_SSPW/wms