Konferencja

Data opublikowania: 29 lutego 2016

Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zapraszają na konferencję pn. „Prezentacja danych makroekonomicznych i infrastruktury szerokopasmowej województwa świętokrzyskiego”.

Tematy poruszane na konferencji adresowane są przede wszystkim do Operatorów Sieci Dostępowych planujących realizację projektów w ramach POPC. Zapraszamy także przedstawicieli JST, w szczególności Gmin, którzy widzą potrzebę aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach dotyczących zapewnienia Internetu szerokopasmowego mieszkańcom i instytucjom  na obszarze swojej działalności. Konferencja odbędzie się 17 marca 2016r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Ks. P. Ściegiennego 13 – rozpoczęcie o godzinie 10:00, w załączeniu szczegółowa agenda.