„Internetowa autostrada” w Polsce Wschodniej

Data opublikowania: 30 października 2015

Budowa infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) dobiegła końca. Dzięki ponad 1 mld zł dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej w makroregionie powstało ponad 10,5 tys. km kanalizacji teletechnicznej i przeszło tysiąc węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. W ten sposób w Polsce Wschodniej stworzono „internetową autostradę”. Podłączą się do niej operatorzy telekomunikacyjni, którzy doprowadzą Internet do domów, firm i instytucji.

Uczestnicy Konferencji

SSPW to pięć projektów realizowanych przez regiony Polski Wschodniej. Inwestycję województwa świętokrzyskiego posumowano podczas konferencji, która odbyła 28 października 2015 r. w Kielcach. Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” objął budowę sieci o długości 1424 km, instalację 143 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przeszkolenie ponad 1 tys. osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przedsięwzięcie kosztowało blisko 200 mln zł, z czego 155 mln zł to unijne dofinansowanie.

Mimo że inwestycja w Świętokrzyskiem jest najmniejsza spośród pięciu projektów SSPW, wymagała od instytucji samorządowych takiego samego zaangażowania w jego realizację, jak w przypadku innych regionów.

Uczestnicy Konferencji

Obecnie kluczowe jest sfinalizowanie instalacji infrastruktury aktywnej, przeprowadzenie testów funkcjonalności sieci, uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przygotowanego cennika usług, a następnie sprawne przekazanie sieci do użytkowania oraz rozliczenie inwestycji. Ponadto wyzwaniem na kolejne lata będzie nie tylko utrzymanie sieci przez operatora infrastruktury, ale przede wszystkim zapewnienie atrakcyjnej, elastycznej oferty produktowej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Realizacja SSPW doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i płynących z niego korzyści, takich jak rozwój e-usług, dostęp do urzędu bez wychodzenia z domu czy też prowadzenie biznesu.

Źródło: Program Rozwój Polski Wschodniej